bk2281 Kondiční cvičení 1

Fakulta sportovních studií
podzim 2012
Rozsah
0/7. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk2281/01: Pá 5. 10. 8:30–10:00 147 - posilovna, Pá 19. 10. 10:30–12:45 147 - posilovna, Pá 2. 11. 10:00–11:30 147 - posilovna, P. Vaculíková
bk2281/02: Pá 14. 9. 10:30–12:45 147 - posilovna, Pá 9. 11. 9:30–11:00 147 - posilovna, Pá 30. 11. 11:30–13:00 147 - posilovna, P. Vaculíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V první polovině semestru je cílem předmětu seznámení studenta s různými druhy skupinových lekcí pod vedením instruktora ve fitness centrech.
Druhá polovina je věnována základům cvičení v posilovně. Po úspěšném absolvování předmětu se student orientuje v dané problematice, dokáže charakterizovat daný druh cvičení. V posilovně zná správné provedení cviků na strojích, dokáže diagnostikovat klienta a na jejím základě doporučit daná cvičení na vybrané svalové partie.
Osnova
 • 1. Definice fitness, součásti fitness, strukturalizace skupinových forem cvičení pod vedením instruktora
 • 2. Ukázková hodina aerobních forem cvičení
 • 3. Ukázková hodina posilovacích forem cvičení
 • 4. Ukázková hodina body and mind forem cvičení
 • 5. Ukázková hodina martial arts forem cvičení
 • 6. Správné provedení cvičení na posilovacíh strojích
 • 7. Diagnostika pohybového aparátu
 • 8. Zásobník cviků na jednotlivé svalové partie
Literatura
  povinná literatura
 • STACKEOVÁ, Daniela. Fitness programy - teorie a praxe : metodika cvičení ve fitness centrech. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: Galén, 2008. 209 s. ISBN 9788072625413. info
  doporučená literatura
 • MUCHOVÁ, Marta a Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičení na balanční plošině. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 143 s. ISBN 9788024729480. info
 • HEYWARD, Vivian H. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 5th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. xiii, 425. ISBN 0736057323. info
 • TOMÁNKOVÁ, Karla, Marta MUCHOVÁ a Hana JANOŠKOVÁ. Fitball pro ženy i muže. Brno: Paido, 2005. 15 s. ISBN 8073151103. info
Výukové metody
forma praktických seminářů doplněných o teoretický rozbor
Metody hodnocení
písemný test (nutno splnit na 75%) metodický výstup
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.