n4131 Pedagogical Practices 3

Faculty of Sports Studies
autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D. (assistant)
PhDr. Lucie Grajciarová (assistant)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (assistant)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (assistant)
PhDr. Michal Vít, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Contact Person: Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Supplier department: Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Prerequisites
Prerequisite for completion of the subject is the successful completion of the subject Introduction to Pedagogical Practice, Pedagogical Practice 1 and Pedagogical Practice 2.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of Pedagogical Practice 3 is to orientate in the practical and theoretical field of sports classes at elementary or secondary schools, to apply pedagogical-didactic knowledge in practice, to get acquainted with the administrative tasks within the sports classes of primary or secondary schools, to deepen the competencies to analyze and evaluate the physical education process and to prepare, implementation and reflection of different types of teaching units (training units) under the guidance of training teachers or trainers.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course the student is able to:
-orientation in both the practical and theoretical field of sports course management at elementary and secondary schools;
-application of pedagogical-didactic knowledge in practice;
- Based on theoretical didactic, pedagogical and psychological knowledge, under the guidance of training teachers, prepare and manage different types of lessons in sports-oriented classes and verify their educational and educational skills and abilities.
Syllabus
 • 1. Continuous practice at primary or secondary school with a sports focus;
 • 2. the student teaches 10 classes of physical education in the sports class;
 • 3. attends a training teacher;
 • 4. gains experience in the separate management of different types of teaching units with a sports focus;
 • 5. prepares and plans in writing in writing;
 • 6. formulate educational and educational goals;
 • 7. appropriately motivates pupils;
 • 8. choose appropriate organizational forms and methods of teaching, appropriate didactic means
 • 9. works with basic pedagogical documentation of sports classes
Literature
 • BENDL, S. Jak předcházet nekázni. 2004th ed. Praha: ISV, 2004. info
 • Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Edited by Chris Kyriacou, Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. ISBN 80-7178-022-7. info
 • LOCHMANOVÁ, Ludmila and Ferdinand MAZAL. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1998. 107 s. ISBN 80-85783-21-5. info
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha). Učební dokumenty pro gymnázia : učební plány, učební osnovy (denní studium, studium při zaměstnání) : osmiletý studijní cyklus : čtyřletý studijní cyklus. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1999. 205 s. ISBN 80-7168-659-X. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
 • RYCHTECKÝ, Antonín and Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 171 s. ISBN 8071846597. info
 • SKOPOVÁ, Marie and Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 178 s. ISBN 8024609738. info
 • ŠKOP, Václav and Monika ŽUMÁROVÁ. Pedagogická praxe v tělesné výchově :učební texty pro studenty na pedagogické praxi a začínající učitele tělesné výchovy. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 38 s. ISBN 80-7041-184-8. info
 • TILINGER, Pavel. Pedagogická praxe v tělesné výchově a sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 82 s. ISBN 8024605155. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy (Didactics of thephysical education). 1st ed. Brno: Paido, 2002. 103 pp. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6. info
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia - RVP G. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006. 98 pp. URL info
 • JABŮRKOVÁ, Vendula and Veronika VLČKOVÁ. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2005. 135 s. ISBN 80-85783-55-X. info
 • DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 171 s. ISBN 9788073573737. info
Teaching methods
Home theoretical preparation and practical training in sports classes of elementary or secondary schools.
Assessment methods
-10 preparation for teaching units in sports classes including an annex with a preparatory and final part, commented by a training teacher;
-the required pedagogical documentation;
-valuation of the student in pedagogical practice III;
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 60 hod.
The course is also listed under the following terms autumn 2020, autumn 2022, autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2021/n4131