bk602 Management

Faculty of Sports Studies
Spring 2009
Extent and Intensity
16/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Dagmar Kudová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Dagmar Kudová, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
bk602/man_man_p: Fri 20. 2. 14:00–16:00 U224, Fri 6. 3. 16:00–18:00 U212, Fri 13. 3. 9:00–11:00 U212, Fri 20. 3. 18:00–20:00 U224, Fri 10. 4. 15:55–17:55 U227, O. Racek
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Po úspěšném absolvování předmětu "Management" bude student schopen:
- interpretovat základní teoretické znalosti týkající managementu,
- uplatnit základní manažerské metody a techniky rozhodování v řízení a v organizačním rozvoji,v organizaci a vedení lidí a při výkonu manažerských funkcí,
- analyzovat prostředí ziskové či neziskové organizace.
Syllabus
 • 1. Fundamental of management
 • 2. Situational environment analysis
 • 3. Manager
 • 4. Planning – formula, containing, aims, personal planning, time management, enterprise planning, job and leisure time
 • 5. Leadership – formula, types of leading, shared decision, authority
 • 6. Decision – decision process, decision analysis, methods of decisioning
 • 7. Organizing – containing, organizational structure, regulatory authority, culture of institution
 • 8. Control – formula and containing, control systems, types of control
 • 9. Management of Crises – crisis, causes of crisis, crisis process, how to proceed in crisis
 • 10. Managing Change - the process of change management, types of change
Literature
 • Marketing management (Orig.) : Marketing & management : Marketing management : analýza, plánování, realizace a kontrola [Victoria Publishing, 1992] : Marketing management : analýza, plánování, realizace a kontrola [Victoria Publishing, 1995]. info
 • JAY, Ros and Richard TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 514 s. ISBN 9788024712796. info
 • Management. Edited by Stephen P. Robbins, Translated by Vlasta Šafaříková. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 600 s. ISBN 8024704951. info
 • BĚLOHLÁVEK, František, Pavol KOŠŤAN and Oldřich ŠULEŘ. Management. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2001. 642 s. ISBN 80-85839-45-8. info
 • DONNELLY, James H., James L. GIBSON and John M. IVANCEVICH. Management. Translated by Václav Dolanský - Josef Koubek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 821 s. ISBN 8071694223. info
Teaching methods
lectures
solution case study
Assessment methods
Write and oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2009/bk602