bp017 Sport Education I

Faculty of Sports Studies
Autumn 2008
Extent and Intensity
1/7. 6 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
PaedDr. Miroslav Čada (lecturer)
Mgr. Aleš Dědeček (lecturer)
PaedDr. Vladimír Hansgut, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. (lecturer)
PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (lecturer)
PaedDr. Jaroslav Šamšula (lecturer)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Žůrek (lecturer)
Mgr. Hana Bubníková (seminar tutor)
PaedDr. Dagmar Šimberová (assistant)
Guaranteed by
PaedDr. Dagmar Šimberová
Department of Athletics, Swimming and Outdoor Sports - Faculty of Sports Studies
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 240 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/240, only registered: 0/240
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Sports games; Swimming; Rhytmic gymnastics; Sports terminology; Basic theory of Sports; Volleyball; Basic gymnastics I.
Segments making up the course
bp017h Movement Games; bp017p Swimming I; bp017r Rhythmic Gymnastics; bp017t Sports Specialised Terminology; bp017u Introduction to the Study of Sports; bp017v Volleyball; bp017z Basic Gymnastics I.
Syllabus
 • Sports games; Swimming; Rhytmic gymnastics; Sports terminology; Basic theory of Sports; Volleyball; Basic gymnastics I.
Literature
 • SKOPOVÁ, Marie and Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 178 s. ISBN 9788024614786. info
 • LÖSSL, Jiří. Rytmická pohybová a taneční výchova mladšího žactva : deset lekcí pro začínající pedagogy. 1. vyd. Praha: Nipos - Artama, 2007. 93 s. ISBN 9788070682142. info
 • SKOPOVÁ, Marie and Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 178 s. ISBN 8024609738. info
 • HÁJKOVÁ, Jana and Dobromila VEJRAŽKOVÁ. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 81 s. ISBN 8024604256. info
 • KRAPKOVÁ, Hana. Rytmická gymnastika a současné gymnastické aktivity s hudbou ve školní tělesné výchově. Illustrated by Jana Šopková. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1995. 57 s. ISBN 8070674822. info
 • KOSTKOVÁ, Jarmila. Rytmická gymnastika. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1990. 345 s. info
 • APPELT, Karel and Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. I., Názvosloví cvičení prostných. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 76 s. : il. info
 • APPELT, Karel and Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. II., Názvosloví cvičení akrobatických a cvičení na nářadí. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 109 s. : i. info
 • PALKOVÁ, Zdena. Rytmická výstavba prozaického textu. Vyd. 1. Praha: Academia, 1974. 137 p. ; 2. info
 • BERDYCHOVÁ, Jana. Rytmická gymnastika a tanec pro děti. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1973. 141 s. info
Assessment methods
Testing and Exams you can find at programms of the other subjects.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
General note: Základní gymnastika I - bp017z (0/1), Rytmická gymnastika - bp017r (0/1), Odborná terminologie - bp017t (0/1), Volejbal - bp017v (0/2), Pohybové hry - bp017h (0/1), Plavání - bp017p (0/1), Úvod do studia sportů - bp017u (1/0).
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2008/bp017