bp1146 Neurophysiology

Faculty of Sports Studies
autumn 2021
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (lecturer)
Bc. Eva Dolejší (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Timetable
Wed 8:00–8:50 B11/236
Prerequisites (in Czech)
bp1843 Physiotherapy I && bp1850 Diagnostic methods II && bp1849 Introduction to Physiotherapy - Propedeutics II && bp1806 Kinesiotherapy II && bp1133 Kinesiology && bp1839 Anatomy II && bp1896 Applied Physical Therapy II && bp1264 Physical Therapy II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Získání teoretických znalostí o fyziologické a patologické funkci centrálního a periferního nervového systému, svalového aparátu, smyslových orgánů, senzitivního a vegetativního systému.
Syllabus
  • Neuron, stavba a funkce. Sval příčně pruhovaný a hladký. Stavba a funkce. Centrální řízení hybnosti. Abnormální pohyby. Svalový tonus a jeho poruchy. Funkce jednotlivých mozkových laloků. Stavba a funkce smyslových orgánů. Autonomní nervový systém. Funkce mozečku. Funkce extrapyramidového systému. Cítivost a bolest. EEG, spánek. Řeč, paměť, vědomí. Neurofyziologické vyšetřovací metody.
Literature
  • SILBERNAGL, Stefan and Florian LANG. Atlas patofyziologie člověka. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2001. xiii, 390. ISBN 8071699683. info
  • SILBERNAGL, Stefan and Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. Translated by Eliana Trávníčková. 2. čes. vyd. Praha, 1993. 352 s. ISBN 80-85623-79-X. info
  • TROJAN, Stanislav and Rastislav DRUGA. Centrální mechanismy řízení motoriky. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1986. 130 s. info
Teaching methods
Lectuire with discussion.
Assessment methods
3 control tests, final written test ( the consist of 15 questions, 70% of correct answers)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2021/bp1146