bp1187 Neurology II

Faculty of Sports Studies
Spring 2017
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Monika Trubáková (lecturer)
Olga Korvasová (assistant)
Mgr. Bc. Milan Mojžíš (assistant)
Guaranteed by
MUDr. Monika Trubáková
Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Prerequisites (in Czech)
bp1174 Neurology I && bp1865 Physical Therapy III && bp1297 Applied Physical Therapy III && bp1875 Physiotherapy practices && bp1879 Principles of diagnosis and treatment of musculoskeletal disorders I && bp1873 Clinical kinesiology I
interní lékařství, chirurgie, ortopedie a traumatologie, neurologie I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
V tomto předmětu studenti získají teoretické znalosti o činnosti nervového systému, základních neurologických syndromech a struktuře neurologického vyšetření, o příčinách, patogenezi, diagnostice a terapii neurologických onemocnění a o významu rehabilitaci v jejich léčbě...
Syllabus
  • Aktualizovat osnovu v IS dle osnovy e-learningu 1. Primární svalová onemocnění. 2. Onemocnění peirferního nervového systému. 3. Vertebrogenní onemocnění 4. Cévní onemocnění mozku. 5. Degenerativní oemocnění mozku. 6. Roztroušená skleroza mozkomníšní. 7. Zánětlivá onemocnění nervového systému. 8. Záchvatová onemocnění. 9. Míšní onemocnění. 10. Bolesti hlavy. 11. Dětská mozková obrna. 12. Nitrlolební nádory. 13. Traumata mozku. 14. Komplexní regionální boletsivý syndrom.
Literature
    recommended literature
  • TYRLÍKOVÁ, Ivana and Martin BAREŠ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 9788070135402. info
Teaching methods
Lecture with discussion.
Assessment methods
1 control test, final oral examination
Language of instruction
Czech
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

Teacher's information
http://www.fsps.muni.cz/impact/neurologie-2/
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2017/bp1187