bp1925 Exercise physiology

Faculty of Sports Studies
autumn 2021
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Vojtěch Grün (seminar tutor)
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Damjan Siriški, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Timetable
Wed 11:00–12:40 B11/235
 • Timetable of Seminar Groups:
bp1925/01: Wed 7:00–7:50 E34/225 - seminární místnost, M. Bernaciková
Prerequisites
bp1842 Human physiology && bp1843 Physiotherapy I && bp1850 Diagnostic methods II && bp1849 Introduction to Physiotherapy - Propedeutics II && bp1806 Kinesiotherapy II && bp1133 Kinesiology && bp1839 Anatomy II && bp1896 Applied Physical Therapy II && bp1264 Physical Therapy II
Anatomy Knowledges
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Main objectives can be summarized as follows: the basic knowledge about physiology; to understand the physiologic process of organism in the course sports activity; the types of the sports activity
Learning outcomes
Graduates of the course will be able to:
1.Pacify the body's response to the load for specific groups of sports disciplines
2. Identify the mechanisms of adaptation processes
3. Analyze workload and load stress tests to determine the degree of stress and thus prevent the development of pathological fatigue.
Syllabus
 • The characteristic of the sports activity
 • Factors sports performance
 • Adaptation to exercise
 • Regulation of adaptive processes
 • Metabolic characteristics of performance
 • Functional performance characteristics
 • Specific adaptation of the organism to stress
 • Characteristics of the athletes
 • Physiological differences and risks in the sport of women, children and seniors
 • The sport of the physically handicapped
 • The influence of environmental factors on performance
 • Speed sporting activity Speed - persistent sporting activity Speed- forceful sporting activity Forceful sporting activity Forceful - persistent sporting activity Persistent sporting activity C Coordination aesthetical sporting activity Combat sports
Literature
 • MÁČEK, Miloš and Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011. xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ and Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín (Physiology of Sports Diciplines). Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. url info
 • BARTŮŇKOVÁ, Staša. Fyziologie člověka a tělesných cvičení : učební texty pro studenty fyzioterapie a studia tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2010. 285 s. ISBN 9788024618173. info
 • DOBŠÁK, Petr. Klinická fyziologie tělesné zátěže : vybrané kapitoly pro bakalářské studium fyzioterapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 98 s. ISBN 9788021049659. info
 • JANČÍK, Jiří, Eva ZÁVODNÁ and Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologie tělesné zátěže. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 203 s. ISBN 8071848751. info
 • MÁČEK, Miloš and Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
 • HAVLÍČKOVÁ, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 196 s. ISBN 8071843547. info
 • HELLER, Jan. Fyziologie tělesné zátěže. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 222 s. ISBN 8071842257. info
 • MELICHNA, Jan. Fyziologie tělesné zátěže. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 162 s. ISBN 8071840394. info
 • Fyziologie tělesné zátěže 1 :obecná část. Edited by Ladislava Havlíčková. Dotisk. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1994. 180 s. ISBN 80-7066-506-8. info
 • SILBERNAGL, Stefan and Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. Edited by Zdeněk Wünsch, Translated by Jan Mareš - Eliana Trávníčková - S. Vydání druhé české podl. Praha: Avicenum, 1993. 352 stran. ISBN 808562379X. info
 • Fyziologie tělesné zátěže 2 :speciální část. Edited by Ladislava Havlíčková. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 238 s. ISBN 80-7066-815-6. info
 • HORNOF, Zdeněk. Fyziologie tělesných cvičení. Edited by Václav Seliger. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 406 s. info
Teaching methods
lectures and seminars
Assessment methods
Attending of subject is obligatory. During term student fill in worksheets. The whole subject is finished by oral examination.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2021/bp1925