nk4111 Introduction to Pedagogical Practices

Faculty of Sports Studies
autumn 2022
Extent and Intensity
0/13/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Lucie Grajciarová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Contact Person: Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Supplier department: Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Prerequisites
A prerequisite for the successful implementation of the course is a good knowledge " terminology of physical exercises ."
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The content content of the subject is within the school environment and specific teaching units application of research methods to analyze and evaluate the teaching unit of physical education from the point of view of teacher and pupil. The subject is also focused on acquaintance with the environment of the school, school legislation, pedagogical-didactic and educational activities of the teacher, and gaining experience in teaching physical education with individual and group reflection.
Learning outcomes
After successful completion of the course the student is able to:
-focus on the acquired knowledge in practical and theoretical   field of basic education;
-applycation of the theoretical-pedagogical-didactic knowledge in practice   ;
-use some empirical research methods to the analysis and assessment   unit teaching physical education from the perspective of   pupil, teacher, teacher-pupil interactions (observation and analysis of educational interaction, video analysis, chronometráž, measuring the intensity of the load of pupils) ;
-evaluate the educational activities of physical education teachers ;
-understand educational policy, school organization and process of instruction in the classroom ;
-orient themselves in the school legislation and work with school documentation ;
-on the basis of acquired knowledge to plan, build and lead almost an hour of physical education (output short) ;
-conduct individual and group reflection ;
discuss the video and then describe the problem areas and propose solutions ;

Student gets "starting competence" for the teaching profession and on the basis of learning from experience  , creates "growth competence".
Syllabus
 • 1. monitoring personality and teaching skills of teachers, verbal and nonverbal expression, organizational skills teachers, monitoring activities and motivation of pupils and ensure safety in physical education class  ;
 • 2. short teaching on a given topic
 • 3. measuring the effectiveness of teaching units;
 • 4. measuring the intensity of the load of students in physical education class  ;
 • 5. monitoring methods used educational teachers;
 • 6. school documentation: primary schools, secondary schools;
 • 7. monitoring methods used in teaching physical education class  ;
Literature
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. 2007. Dostupný na www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdělávání-verze-2007
 • DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 171 s. ISBN 9788073573737. info
 • JABŮRKOVÁ, Vendula and Veronika VLČKOVÁ. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2005. 135 s. ISBN 80-85783-55-X. info
 • SKOPOVÁ, Marie and Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 178 s. ISBN 8024609738. info
 • BENDL, S. Jak předcházet nekázni. 2004th ed. Praha: ISV, 2004. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy (Didactics of thephysical education). 1st ed. Brno: Paido, 2002. 103 pp. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6. info
 • TILINGER, Pavel. Pedagogická praxe v tělesné výchově a sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 82 s. ISBN 8024605155. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
 • ŠKOP, Václav and Monika ŽUMÁROVÁ. Pedagogická praxe v tělesné výchově :učební texty pro studenty na pedagogické praxi a začínající učitele tělesné výchovy. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 38 s. ISBN 80-7041-184-8. info
 • RYCHTECKÝ, Antonín and Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 171 s. ISBN 8071846597. info
 • LOCHMANOVÁ, Ludmila and Ferdinand MAZAL. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1998. 107 s. ISBN 80-85783-21-5. info
 • Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Edited by Chris Kyriacou, Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. ISBN 80-7178-022-7. info
 • Tělesná výchova : učební osnovy pro 1. až 9. ročník : vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 36 s. info
 • FIALA, Václav. Základní názvosloví tělesných cvičení. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1971. 213 s. URL info
Teaching methods
1. seminars - the use of realistic teacher education, learning experiences based on the model ALACT Meeting - Retrospective at the hearing - Awareness of essential aspects - Creating alternative action - Testing (Korthagen)
2. theoretical homework - an interactive curriculum;
3. practical training of students in physical education class in elementary school;
Assessment methods
For scores of students in the course serves notepads:
- Entrance test from the terminology of physical exercises
- Talk to a video teaching students
- The application of research methods, data processing and evaluation
- Preparing written home for a short teaching
- Practical management of the physical education lesson
- Presentation of school documentation
- 100% attendance at seminars

The course is graded credit completed.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2022/nk4111