bp1149 Introduction to Physiotherapy - Propedeutics II

Faculty of Sports Studies
Spring 2012
Extent and Intensity
2/2. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
MUDr. Monika Trubáková (lecturer)
Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D. (assistant)
Olga Korvasová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D.
Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Timetable
Thu 15:45–17:15 B11/311
 • Timetable of Seminar Groups:
bp1149/s1: Thu 8:45–10:15 E34/117 - hala úpolových sportů, J. Řezaninová
Prerequisites (in Czech)
bp1137 Úvod do fyzioterapie I - propedeutika
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je ucelený přehled speciálních fyzioterapeutických konceptů a metod. Základní informace o jejich vzniku, podstatě, hlavních principech, praktickém provádění, indikacích i kontraindikacích.
Syllabus (in Czech)
 • •Přednáška: Funkční diagnostika
 • Rehabilitace v průběhu imobilizace (Cévní gymnastika, dechová gymnastika, …)
 • Respirační fyzioterapie
 • Senzomotorická cvičení ( Freeman, Janda, Vávrová, propriofoot, bosu, overball, powerball)
 • Dermatoneuromuskulární terapie dle Kenny, kraneosakrální terapie, Maitland koncept
 • Metoda Brügger, škola zad, MDT (McKenzie), spirální dynamika Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)
 • Vojtova metoda reflexní lokomoce, Čápová
 • Bobath koncept NDT, Metoda R. Brunkow, Brunnström, Klapp Feldenkreis, Alexandrova technika, Dornova metoda, Bazální stimulace, biofeedback
 • Principy zdravotnické práce založené na evidenci (EBM), vyhledávání informačních zdrojů a práce s nimi
 • • Cvičení: Vyšetření zkrácených svalů
 • Nácvik a výcvik posturálních a lokomočních funkcí
 • Senzomotorická cvičení
 • Relaxační techniky (Jacobson, Schultz, respirační, jogové techniky)
 • Škola zad
 • Dermatoneuromuskulární terapie dle Kenny
 • Taping (kinesiotaping, korekční tape)
Literature
  recommended literature
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid. Funkce - diagnostika - terapie hlubokého stabilizačního systému. 1. vyd. Čelákovice: Rehaspring, 2010. 67 s. ISBN 9788025477366. info
 • HOLUBÁŘOVÁ, Jiřina and Dagmar PAVLŮ. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. 116 s. ISBN 9788024612942. info
 • PAVLŮ, Dagmar. Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem ke konceptu dle Brüggera. Vyd. 1. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2004. 99 s. ISBN 807204334X. info
 • HAMBRECHT, Katja and Irene GERSTNER-MÜHLECK. Bodytrainer : overball : cvičíme s malým míčem. Translated by Jan Rajmon. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2003. 131 s. ISBN 8023738135. info
 • Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. Edited by Dagmar Pavlů. 2. opr. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 239 s. ISBN 8072043129. info
 • PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. 239 s. ISBN 8072042661. info
 • ROCK, Carmen-Manuela. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového aparátu. Translated by Dagmar Pavlů. 1. vyd. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2000. 144 s. ISBN 3905407019. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška:
Frontální typ výuky s diskuzí
Cvičení:
Praktická cvičení v menší seminární skupině studentů
Assessment methods
Written tests during the semester.
Written colloquium at the end of the semester.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2012/bp1149