bp1902 Physiology

Fakulta sportovních studií
jaro 2013
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Milan Mojžíš (přednášející)
Mgr. Radka Nevařilová (pomocník)
Garance
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.
Oddělení zdravotních věd ve sportu - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení zdravotních věd ve sportu - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Výuka tohoto předmětu má poskytnout možnost studentům získat znalosti, o funkci orgánů a systémů člověka jak v klidových podmínkách tak při fyzické zátěži, které jsou potřebné pro studium tělesné výchovy a sportu. Zařazení praktické výuky v seminářích.
Osnova
  • Teoretická část: Úvod do obecné fyziologie, fyziologie buňky Fyziologie tělních těkutin, krev a imunita Fyziologie srdce a krevního oběhu Fyziologie dýchání Fyziologie trávení Fyziologie vylučování Fyziologie svalů Fyziologie reprodukce, těhotenství a porodu Obecná neurofyziologie + fyziologie CNS Endokrinní žlázy Senzorické systémy, fyziologie kůže, termoregulace Pohybová soustava, Metabolismus Transportní systém, reakce a adaptace na zátěž Endokrinní systém, reakce a adaptace na zátěž Fyziologické odlišnosti a zdravotní rizika při sportu žen, dětí a starších Vlivy zevního prostředí na výkonnost. Předmět byl inovován v rámci projektu OP VK Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků FSpS MU a inovace výuky v oblasti kinantropologie, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0199.
Literatura
  • ROKYTA, Richard. Fyziologie : pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 808664247X. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
  • HAVLÍČKOVÁ, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 203 s. ISBN 8071848751. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů a přednášek.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/~tvodicka/library/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2013/bp1902