bk2307 Sportovní hry

Fakulta sportovních studií
jaro 2016
Rozsah
7/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PaedDr. Zdeněk Janík (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Petr Starec, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Karel Večeřa (přednášející)
PaedDr. Jaroslav Šamšula (cvičící)
Garance
PaedDr. Petr Starec, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 11. 3. 12:30–14:00 A11/311, Pá 8. 4. 17:00–19:15 A11/236, Pá 29. 4. 15:30–17:00 A11/311
Předpoklady
absolvování praktických předmětů studia bp2009, bp2010, bp2251, bp 2043bp2272, bp2104,bp2105, bp2120
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je po absolvování zkoušky schopen definovat základní rozdělení sportovních her, rozezná typy pohybových her a orientuje se v nejznámějších netradičních hrách. Rozumí principům skladby vyučovací jednotky se zaměřením na sportovní hry, chápe podstatu pravidel uplatňovaných v jednotlivých sportovních hrách. Cílem předmětu je osvojení základních pravidel sportovních her.
Osnova
 • Předmět je přímou návazností na sportovní hry, které byli vyučovány praktickou formou cvičení – pohybové hry, volejbal, basketbal, florbal, softbal, lední hokej a krasobruslení, fotbal, netradiční hry.Přednašky se uskuteční z pohybových her, volejbalu, basketbalu, florbalu, softbalu, ledního hokeje a krasobruslení, fotbalu a netradičních her.
Literatura
  povinná literatura
 • NYKODÝM, Jiří a kol. ET. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2006. 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4. info
  doporučená literatura
 • ADAMČÁK, Štefan a Miroslav NEMEC. Pohybové hry a školská telesná a športová výchova. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. 207 s. ISBN 9788055700991. info
 • DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. 3. vyd. Praha: Olympia, 2009. 331 s. ISBN 9788073761301. info
 • Výkon a trénink ve sportu. Edited by Josef Dovalil. 2. vyd. Praha: Olympia, 2005. 331 s. ISBN 8070339284. info
 • DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. Vyd. 1. Praha: Olympia, 2002. 331 s. ISBN 8070337605. info
 • Netradiční sportovní činnosti :náměty a metody pro školu i volný čas. Edited by Renate Zimmer. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 255 s. ISBN 80-7178-460-5. info
 • MAZAL, Ferdinand. Pohybové hry a hraní. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 292 s. ISBN 80-85783-29-0. info
 • VEČEŘA, Karel a Vojtěch NOVÁČEK. Sportovní hry. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 90 stran. ISBN 8021010762. info
 • STAREC, Petr. Sportovní hry I. Brno: PdF MU, 1992. 111 s. info
 • DOBRÝ, Lubomír. Didaktika sportovních her [2. vyd.]. 2. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 191 s. info
 • DOBRÝ, Lubomír a Bohdan SEMIGINOVSKÝ. Sportovní hry : výkon a trénink. 1. vyd. Praha: Olympia, 1988. 197 s. : i. info
 • CHOUTKA, Miroslav, Lubomír DOBRÝ a Miroslav ROVNÝ. Sportovní hry. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 313 s. info
  neurčeno
 • Aktuální pravidla platná pro jednotlivé sportovní hry a krasobruslení
Výukové metody
zkouška úkoly pro samostudium pravidla uvedených sportovních her kontrola úkolů e-test pravidel sportovních her
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.