p931 Tělesná výchova - Futsal pro nevidomé

Fakulta sportovních studií
jaro 2016
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Milan Duda (přednášející)
Mgr. Jiří Gigimov (cvičící)
Jitka Graclíková, DiS. (cvičící)
Tomáš Bukovský (cvičící)
Bc. Silvie Hrbáčková (pomocník)
Bc. Aleš Moravec (pomocník)
Bc. Jitka Hladíková (pomocník)
Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D. (pomocník)
Ondřej Banovský (pomocník)
Garance
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Jitka Graclíková, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné Tv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů Futsal pro nevidomé se jako paralympijský sport řídí pravidly stanovenými Mezinárodní asociací nevidomých sportovců (dále jen IBSA). Na počátku výuky jsou tato pravidla studentům sdělena, stejně tak je dbán velký důraz na vysvětlení všech důležitých pokynů týkajících se bezpečnosti jak při nácviku herních dovedností, tak při samotné hře. Poté se studenti seznamují a praktikují dovednosti, které jsou pro nevidomého sportovce narozdíl od vidomých osob důležité, a to orientace v prostoru, komunikace se spoluhráči a navigátory, kontrola míče atd. Na konci období by studenti měli být připraveni na první futsalový zápas.
Osnova
  • Po úvodní teoretické průpravě jsou studenti seznámeni s prostředím tělocvičny či hřiště, je s nimi proveden nácvik orientace. Následně se již mohli věnovat nácviku těchto specifických dovedností obzvláště důležitých pro nevidomé sportovce:
  • 1. orientace v prostoru,
  • 2. nácvik správné koordinace různých typů pohybu,
  • 3. využití hlasové signalizace pro minimalizaci střetů dvou hráčů a pro navigaci hráče v prostoru hřiště,
  • 4. odlišné ovládání míče – jiný způsob zpracování přihrávky, vedení balonu, střelby atd.,
  • 5. taktická příprava hráčů,
  • 6. nácvik týmové spolupráce.
Literatura
  • Mayr de Oliveira Silva, Gabriel: Football for the Blind. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Vedoucí diplomová práce PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. , 2008.
  • Huděc, Petr: Kondiční příprava hráče futsalu. Praha: Komise Futsalu ČMFS, 2002. 61 s.
  • Stříž, Michal: Technicko-taktické zkušenosti. Praha: Komise futsalu ČMFS, 2002, 69 s.
Výukové metody
Praktická cvičení a teoretická průprava.
Metody hodnocení
Cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku: 3x možná absence bez omluvy. Nahrazování dalších absencí nebude umožněno.
Informace učitele
http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=11-5
Výuku předmětu p931 zajišťuje Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Středisko Teiresiás). Výuka probíhá na venkovním hřišti ZŠ Bednářova, nebo ve Velké tělocvičně Vinařská. Webové stránky futsalu pro nevidomé: www.teiresias.muni.cz/futsal. Výuka v semestru podzim 2015 v pondělí a čtvrtky 16:30 - 18:00. V měsících září, říjen, duben, květen, červen probíhá výuka na venkovním hřišti ZŠ Bednářova, v měsících listopad - březen pak ve velké tělocvičně na Vinařské.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je určen nevidomým studentům.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.