p931 Tělesná výchova - Futsal pro nevidomé

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Milan Duda (přednášející)
Mgr. Jiří Gigimov (cvičící)
Jitka Graclíková, DiS. (cvičící)
Tomáš Bukovský (cvičící)
Bc. Silvie Hrbáčková (pomocník)
Bc. Aleš Moravec (pomocník)
Bc. Jitka Hladíková (pomocník)
Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D. (pomocník)
Ondřej Banovský (pomocník)
Garance
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Jitka Graclíková, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné Tv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Jiné omezení: Počet se vztahuje na součet u předmětů povinné a placené Tv (p931 + c931)
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů Futsal pro nevidomé se jako paralympijský sport řídí pravidly stanovenými Mezinárodní asociací nevidomých sportovců (dále jen IBSA). Na počátku výuky jsou tato pravidla studentům sdělena, stejně tak je dbán velký důraz na vysvětlení všech důležitých pokynů týkajících se bezpečnosti jak při nácviku herních dovedností, tak při samotné hře. Poté se studenti seznamují a praktikují dovednosti, které jsou pro nevidomého sportovce narozdíl od vidomých osob důležité, a to orientace v prostoru, komunikace se spoluhráči a navigátory, kontrola míče atd. Na konci období by studenti měli být připraveni na první futsalový zápas.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen: zvládat základní herní techniku jednotlivce týmové spolupráce v rámci kolektivní hry orientovat se pravidlech futsalu
Osnova
  • Po úvodní teoretické průpravě jsou studenti seznámeni s prostředím tělocvičny či hřiště, je s nimi proveden nácvik orientace. Následně se již mohli věnovat nácviku těchto specifických dovedností obzvláště důležitých pro nevidomé sportovce:
  • 1. orientace v prostoru,
  • 2. nácvik správné koordinace různých typů pohybu,
  • 3. využití hlasové signalizace pro minimalizaci střetů dvou hráčů a pro navigaci hráče v prostoru hřiště,
  • 4. odlišné ovládání míče – jiný způsob zpracování přihrávky, vedení balonu, střelby atd.,
  • 5. taktická příprava hráčů,
  • 6. nácvik týmové spolupráce.
Literatura
  • Stříž, Michal: Technicko-taktické zkušenosti. Praha: Komise futsalu ČMFS, 2002, 69 s.
  • Huděc, Petr: Kondiční příprava hráče futsalu. Praha: Komise Futsalu ČMFS, 2002. 61 s.
  • Mayr de Oliveira Silva, Gabriel: Football for the Blind. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Vedoucí diplomová práce PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. , 2008.
Výukové metody
Praktická cvičení a teoretická průprava.
Metody hodnocení
Cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku: 3x možná absence bez omluvy. Nahrazování dalších absencí nebude umožněno.
Informace učitele
http://www.teiresias.muni.cz/cz/vzdelavani-sport-a-volny-cas/sportovni-aktivity/alternativni-kurzy-telesne-vychovy
Výuku předmětu p931 zajišťuje Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Středisko Teiresiás). Webové stránky futsalu pro nevidomé: http://www.avoymubrno.cz. V měsících září, říjen, duben, květen probíhá výuka na venkovním hřišti ZŠ Bednářova v Horních Heršpicích v pondělí a čtvrtek od 16:30 - 18:00. V měsících listopad - březen probíhá výuka ve velké tělocvičně na Vinařské v pátek v čase 16:30 - 18:00.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je určen nevidomým studentům.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.