bk2120 Nontraditional Games

Faculty of Sports Studies
Spring 2019
Extent and Intensity
0/7/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PaedDr. Petr Starec, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ivan Serafin (seminar tutor)
Guaranteed by
PaedDr. Petr Starec, Ph.D.
Department of Sports - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Sports - Faculty of Sports Studies
Timetable of Seminar Groups
bk2120/01: Fri 1. 3. 12:35–14:15 119 - univerzální tělocvična, Fri 15. 3. 8:00–9:40 119 - univerzální tělocvična, Fri 29. 3. 15:05–17:35 153 - hala míčových sportů, T. Vencúrik
Prerequisites (in Czech)
SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 )|| SEMESTR ( 7 ) || SEMESTR ( 8 ) || SEMESTR ( 9 ) || SEMESTR ( 10 )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of this course the student will be able to: Demonstrate technique of non-traditional game, Ringo, ringet, korfball and tchoukball.
Learning outcomes
At the end of this course the student will be able to: Demonstrate technique of non-traditional game, Ringo, ringet, korfball and tchoukball.
Syllabus
 • Ringo – the game of individuals, pairs and triplets, rules
 • Korfball – the methodology and rules of korfball
 • Tchoukball – methodology and rules of tchoukball
 • Ringet and other nontraditional games
Literature
 • BERNACIKOVÁ, Martina and Zora SVOBODOVÁ. Raketové sporty (badminton, squash) ve školní TV. A proč ne? Textová opora ke kurzu (Badminton and squash at school. And why not? Course textbook). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 pp. ISBN 978-80-210-5634-3. info
 • KARCZMARCZYK, Roman. Florbal : učebnice (nejen) pro trenéry. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 96 s. ISBN 8025112713. info
 • SKRUŽNÝ, Zdeněk. Florbal : technika, trénink, pravidla hry. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 115 s. ISBN 9788024703831. info
 • ŠKROBOVÁ, Petra. Herní a pohybová průprava pro korfbal. 2003. 127 l. + 1. info
 • ŠKROBOVÁ, Petra. Herní a pohybová průprava pro korfbal. 2003. 127 l. + 1. info
 • CHVÁTALOVÁ, Marcela [absolvent PdF. Florbal a jeho využití v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni základních škol. 2000. 67 s. info
 • Pravidla tradičních rekreačních sportů. Edited by Michal Vrbata. 1. vyd. Brno: Mravenec, 2000. 52 s. ISBN 80-85978-78-4. info
Teaching methods
theoretical and practical training.
Assessment methods
Final written test usually consists of 30 questions rated 30 body. K successfully manage the need to reach at least 25 points.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Teacher's information
http://www.fsps.muni.cz/impact/netradicni-hry/
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2019/bk2120