b4615b Specializace trenérství 2 - Basketbal

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
100 hod. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Specializace trenérství 1 – Basketbal (b4615a).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na předmět Specializace trenérství 1 – Basketbal a vytvořit správné zásady ve vedení tréninkového procesu při nácviku a zdokonalování herních kombinací a herních systémů za využití různých metodicko-organizačních forem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- naučit hráče (8-12 let) základy obranných herních činností jednotlivce v basketbalu podle metodických zásad
- charakterizovat individuální herní výkon v basketbale
- rozvíjet rychlostní schopnosti hráčů v souladu s ontogenetickými specifikami
- rozvíjet silové schopnosti hráčů v souladu s ontogenetickými specifikami
- vytvořit roční tréninkový plán v basketbale
- evidovat a kontrolovat tréninkový proces v basketbale
- využívat v tréninkovém procesu přiměřené kompenzační cvičení
- zvolit vhodné metody regenerace hráčů po tréninku a po basketbalovém utkání
Osnova
 • Studenti v semestru po informační schůzce (zde jim budou zadány metodické výstupy z basketbalu, požadavky k výstupům, kreditové požadavky ke splnění předmětu) provádí metodické výstupy na zadané téma (obranné herní činnosti jednotlivce).
 • Metodické výstupy studentů jsou rozšířeny o trenérskou stáž u družstev žáků (U13 až U15).
 • TEMATICKÉ CELKY:
 • - obranné herní činnosti jednotlivce
 • - individuální herní výkon
 • - rychlostní schopnosti v basketbale
 • - silové schopnosti v basketbale
 • - roční tréninkový plán
 • - evidence a kontrola tréninkového procesu
 • - kompenzační cvičení a regenerace v basketbale
Literatura
 • COLE, Brian J. a Rob PANARIELLO. Basketball anatomy. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2016. viii, 199. ISBN 9781450496445. info
 • GOODSON, Ryan. Basketball essentials. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2016. xv, 289. ISBN 9781492519614. info
 • ARGAJ, Gustáv. Pohybové hry : teória a didaktika. Prvé vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. 128 stran. ISBN 9788022340229. info
 • Strength and conditioning for young athletes : science and application. Edited by Rhodri S. Lloyd - Jon L. Oliver. London: Routledge, 2014. xx, 232. ISBN 9780415694896. info
 • WOOTTEN, Joe. Coaching basketball successfully. Edited by Morgan Wootten. 3rd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2013. xi, 291. ISBN 9780736083720. info
 • GAMBLE, Paul. Strength and conditioning for team sports : sport-specific physical preparation for high performance. Second edition. New York: Routledge, 2013. 291 stran. ISBN 9780415637930. info
 • ROSE, Lee H. Winning basketball fundamentals. Edited by Lee H. Rose. Champaign, Ill.: Humann Kinetics, 2013. xi, 265. ISBN 9781450431620. info
 • WISSEL, Hal. Basketball : steps to success. 3rd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2012. xii, 355. ISBN 9781450414883. info
 • SHOWALTER, Don. Coaching youth basketball. 5th ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2012. xii, 252. ISBN 1450419720. info
 • Training for sports speed and agility : an evidence-based approach. Edited by Paul Gamble. New York: Routledge, 2012. viii, 188. ISBN 9780203803035. info
 • KRAUSE, Jerry, Don MEYER a Jerry MEYER. Basketball skills & drills. 3rd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2008. xv, 255. ISBN 9780736067072. info
 • VELENSKÝ, Michael. Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 223 s. ISBN 9788024614809. info
 • Coaching basketball technical and tactical skills. Edited by Kathy McGee. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2007. v, 263. ISBN 9780736047050. info
 • ARGAJ, Gustáv. Teória a didaktika basketbalu II. Edited by Miroslav Rehák. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2007. 137 s. ISBN 9788022323253. info
 • JANÍK, Zdeněk, Tomáš PĚTIVLAS a Veronika FUNKOVÁ. Nácvik činností jednotlivce v basketbalu v herních cvičeních. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně Fakulta sportovních studií, 2005. 68 s. ISBN 80-210. info
 • SIGMON, Chip. 52-week basketball training. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2003. 207 s. ISBN 0736045147. info
 • VELENSKÝ, Michael. Basketbal : základní program aplikace útočných a obranných činností. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 1998. 76 s. ISBN 8020505539. info
 • NBA power conditioning. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 1997. ix, 205. ISBN 0880116870. info
Výukové metody
- samostudium
- domácí úkoly
Metody hodnocení
1. e-learningový test z basketbalu
2. metodické výstupy na zadané téma
3. zpracované tréninkové jednotky na zadané téma
4. úspěšné absolvování kurzu školení trenérské licence B
5. ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/specializace-basketbal-2/
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/b4615b