b4623b Specializace trenérství 2 - Moderní gymnastika

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
100 hod. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (cvičící)
Garance
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolventi předmětu získají vědomosti a dovednosti z oblasti techniky a metodiky cvičení bez náčiní a s jednotlivým náčiním a z oblasti řízení tréninkové jednotky.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu budou schopni:
1. vytvořit konkrétní roční tréninkový plán s přihlédnutím k výkonnosti sportovce
2. připravit si specifickou tréninkovou jednotku
3. orientovat se b oblasti mezinárodních pravidel vydaných FIG
4. orientovat se v národních pravidlech
Osnova
 • Vývoj pravidel, techniky sestav
 • Pravidla moderní gymnastiky
 • Technika a metodika cvičení bez náčiní (obraty, skoky, rovnováhy)
 • Technika a metodika cvičení s náčiním (švihadlo, obruč, míč, kužele, stuha)
 • Tréninková jednotka – stavba, principy, formy, metody
 • Plánování v moderní gymnastice
 • Tréninkový deník sportovce a trenéra
Literatura
  doporučená literatura
 • TVRZNÍK, Aleš a Vít RUS. Tréninkový deník. Druhé vydání. Praha: Grada, 2014. 143 stran. ISBN 9788024746616. info
 • CACEK, Jan, Josef CACEK, Petr VODÁK, Milena STRACHOVÁ, Marián VANDERKA, Hana BUBNÍKOVÁ, Josef KOPŘIVA, Petr STAREC, Jan ONDRÁČEK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Aleš BOREK a Josef KOTLÍK. Tréninkový deník sportovce (TreDen Sp 1.0). 2006. info
Výukové metody
- teoretická příprava
- praktická cvičení
Metody hodnocení
Návštěva výuky je povinná. V rámci semináře student absolvuje:
- praktický metodický výstup zaměřený na techniku bez náčiní a práce s náčiním
- seminární práce zaměřená na vytvoření ročního tréninkového plánu
- písemný test zaměřený na pravidla moderní gymnastiky (z 50 otázek hodnocených 50 body, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 38 bodů)
Celý předmět je ukončen praktickou zkouškou z techniky a metodiky cvičení s náčiním a bez náčiní.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/b4623b