b4625b Specializace trenérství 2 - Sportovní gymnastika

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
100 hod. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta s technickým základem pohybu akrobatických cvičení a cvičení na koni našíř, dále s metodikou nácviku těchto pohybových struktur a poskytnutí záchrany a dopomoci.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude absolvent schopen samostatně vést tréninkovou jednotku ve sportovní gymnastice zaměřenou na akrobacii a koně našíř u žákovských kategorii se všemi determinujícími aspekty souvisejícími s touto činností.
Osnova
 • - význam TZP
 • - dominantní pohybové činnosti
 • - TZP pohybových struktur na akrobacii
 • - záchrana dopomoc na akrobacii
 • - akrobatická příprava
 • - TZP pohybových struktur na KNŠ: možnosti pohybu lidského těla ve SG, motoricko-funkční příprava
 • - rozvoj koordinačních schopností s využitím trampolín a akrobatické dráhy air track
Literatura
  doporučená literatura
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 114 s. ISBN 9788024617336. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 178 s. ISBN 9788024614786. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Kondiční trénink : 207 cvičení s medicinbaly, expandery a aerobary. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 193 s. ISBN 9788024721972. info
 • ZÍTKO, Miroslav a Jan CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. Illustrated by Miroslav Libra. 2., rozš. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2006. 52 s. ISBN 8086586170. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 187 s. ISBN 8024710064. info
 • TŮMA, Zdeněk, Miroslav ZÍTKO a Miroslav LIBRA. Kapitoly o gymnastice. Vyd. 1. Praha: Česká obec sokolská, 2004. 68 s. ISBN 8086402134. info
 • ZÍTKO, Miroslav. Skoky z malé trampolíny. Edited by Bohumír Roubal, Photo by Marie Brunerová. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 1998. 47 s. ISBN 8090250912. info
 • VLASÁKOVÁ, Naďa, Miroslav ZÍTKO a Radka NEMKYOVÁ-VACKOVÁ. Základy sportovní gymnastiky pro odbory ZRTV. 1. vyd. Praha: Československý svaz tělesné výchovy. Český ústřední výbor, 1988. 143 s. info
  neurčeno
 • APPELT, Karel a Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. I., Názvosloví cvičení prostných. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 76 s. : il. info
 • APPELT, Karel a Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. II., Názvosloví cvičení akrobatických a cvičení na nářadí a. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 109 s. : i. info
Výukové metody
- teoretická příprava
- praktické cvičení Úkoly pro samostudium: písemná příprava na tréninkovou jednotku, nácvik dopomoci u požadovaných cvičebních tvarů, studium odborné terminologie.
Kontrola bude zahrnuta v závěrečném zkoušení.
Metody hodnocení
Výstupem je odevzdání zadaných písemných prací, praktický metodický výstup zadané konkrétní tématiky s využitím trampolín a akrobatické dráhy air track.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/specializace-2-sportovni-gymnastika/
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/b4625b