b4628b Coaching Specialization 2 - Ice Hockey

Faculty of Sports Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jan Konečný, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Department of Sports - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Sports - Faculty of Sports Studies
Prerequisites
A student should be interested in ice hockey and should have his own practical experience as a player.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
To acquire basics of ice hockey (ice hockey systematic, game combination defensive and attacking, techniques, tactics), divided training – attackers, defenders, training at posts, game on the small area in various modifications
Learning outcomes
Students will be able to: HK – game combinations – intentional action of two or three players to solve a game situation HK attacking: 1. Pass and go, 2. Crossing, 3. Backward pass, 4. Screening, 5. Leave the puck to another, 6. Movement into empty space HK defensive: 1. covering , 2. taking over, 3. duplication, 4. distance, 5. personal defence Divided training/specialized for attackers and defenders/training at posts Game on a small area/mini hockey – various types of forms and specializations, various modifications, balanced and imbalanced situations/ Divided training/specialized for attackers and defenders Training at posts Game on a small area in modifications Agility Coordination
Syllabus
 • Systematic of ice hockey – basic organization of game combination – attacking and defensive, specialized training – attackers and defenders, training at posts, game on small area in modifications
Literature
 • Riegerová J., Přidalová M., Ulbrichová M. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. Olomouc
 • Chambers, D.(2008). TheHockeyDrillBook. ISBN 13:978-0-07360-6534-4
 • Bukač, L (2005). Intelekt učení, dovednosti a koučování v ledním hokeji. Praha 2005
 • Pavliš, Z. & kol. Školení trenérů ledního hokeje. Vybrané obecné obory. ČSLH 2000.
 • Pavliš Z., Perič T. Abeceda hokejového bruslení. Příbram 1996
 • Bukač, L. Koučování hokejové mládeže. Luděk Bukač 2012.
 • Bukač, L. (2011). Hluboká praxe a koučování hokejových dovedností. Luděk Bukač 2011.
 • Perič T., Dovalil J. Sportovní trénink. GradaPublishing 2010. ISBN 978-80-247-2118-7
 • Perič, T., kolektiv. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada 2012
 • Kostka, V., Bukač, L., Šafařík, V. (1986) Lední hokej (teorie a didaktika). Praha1986.
 • Perič T. Lední hokej. Gradapublishing Havlíčkův Brod 2002
 • Bukač, L., Studnička P. Dlouhodobý trénink mládeže (Komprehenzivní pohled) Luděk Bukač Praha 2012.
 • Linz L. Úspěšné koučování týmu. 2009. ISBN 978-80-204-4042-6.
 • www.cslh.cz
 • JELÍNEK, Marian and Kamila JETMAROVÁ. Sport, výkon a metafyzika, aneb, Jak proměnit "práci" ve hru a úsilí v medaile. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 235 s. ISBN 9788020432889. info
 • DOVALIL, Josef and Miroslav CHOUTKA. Výkon a trénink ve sportu. 4. vyd. Praha [i.e. Velké Přílepy]: Olympia, 2012. 331 s. ISBN 9788073763268. info
 • NYKODÝM, Jiří. Kondiční příprava v ledním hokeji (Condition training in ice hockey). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 98 s. ISBN 9788021052925. info
 • BUKAČ, Luděk. Dlouhodobý trénink mládeže : komprehenzivní pohled na trénink mládeže. 1.vyd. [Chlum u Třeboně]: Bukač Hockey, 2007. 55 s. ISBN 9788023992748. info
 • NYKODÝM, Jiří. Teorie a didaktika sportovních her (Theory and didactics of sports games). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 120 pp. ISBN 80-210-4042-4. info
Teaching methods
Theoretical (lectures) and practical (drills).
Assessment methods
Credit – written test and practical performance on ice rink Exercise. Requirements for credit: 100% active attendance. Passing the written test on theory and didactics of ice hockey and its rules. Realization of methodological task on given theme in a pupils’ category. Writing and submitting a seminar work on given topic.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 100 hod.
The course is also listed under the following terms spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2020/b4628b