bk2034 Základní gymnastika II

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/7/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. BcA. Kateřina Vašíčková (cvičící)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Oddělení gymnastiky - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení gymnastiky - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk2034/01: Pá 14. 2. 11:45–13:25 118 - pohybová tělocvična, Pá 13. 3. 11:45–13:25 118 - pohybová tělocvična, Pá 15. 5. 13:25–15:55 118 - pohybová tělocvična, P. Vaculíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta s metodickými a didaktickými postupy při cvičení s náčiním (overbaly, velké kmíče, bosu, švihadla, krátké tyče aj.) a na vedlejším nářadí (lavičky, švédské bedny, žebřiny).
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování je student schopen:
- vytvořit zásobník cviků s využitím náčiní a vedlejšího nářadí (např. cviky posilovací, protahovací, koordinační aj.)
- zná správné provedení jednotlivých cvičení
- dokáže cviky aplikovat v praxi
Osnova
 • Cvičení s krátkou tyčí – cvičení pro správné držení těla, cvičení posilovací
 • Cvičení se švihadlem – cvičení koordinační, cvičení protahovací
 • Cvičení s overbally – posilovací cvičení, cvičení balanční
 • Cvičení s posilovacími pásy (dynabendy, terabendy)
 • Cvičení s gymnastickými míči (posilovací, protahovací, balanční cvičení)
 • Cvičení s využitím laviček, žebřin, švédské bedny
 • Součástí předmětu je výuka terminologie tělesných cvičení s náčiním a na vedlejším nářadí.
Literatura
 • Sport stretch (Orig.) : Strečink : 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. info
 • JARKOVSKÁ, Helena a Markéta JARKOVSKÁ. Posilování s náčiním : 306krát jinak. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 207 s. ISBN 9788024725352. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 178 s. ISBN 9788024614786. info
 • HEDERER, Markus. Bodyforming, posilování a strečink pro plnoštíhlé ženy : jak najít radost z pohybu a vylepšit si postavu. Translated by Monika Burger. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 94 s. ISBN 8025112012. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 178 s. ISBN 8024609738. info
 • HÁJKOVÁ, Jana a Dobromila VEJRAŽKOVÁ. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 81 s. ISBN 8024604256. info
 • ŠEBEJ, František. Strečink. Translated by Eva Horová. Bratislava: Timy, 2001. 128 s. ISBN 8080650209. info
Výukové metody
- forma praktického ukázek cvičení doplněných o teoretické poznatky
- didaktické výstupy studentů a jejich podrobný rozbor
Metody hodnocení
didaktické výstupy studentů a jejich podrobný rozbor
závěrečný test – znalost anatomie (funkce svalů), gymnastické názvosloví tělesných cvičení bez náčiní, s náčiním, zásobník cviků na vybrané svalové partie
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/kurzy/gymnastika/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bk2034