bk2073 Průpravná cvičení v sebeobraně

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/7/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Martin Bugala, Ph.D. (cvičící)
Alena Marečková (pomocník)
Garance
PhDr. Martin Bugala, Ph.D.
Oddělení úpolů - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení úpolů - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk2073/01: Pá 14. 2. 14:40–16:20 117 - hala úpolových sportů, Pá 28. 2. 16:20–18:50 117 - hala úpolových sportů, Pá 24. 4. 16:20–18:00 117 - hala úpolových sportů, M. Bugala
Předpoklady
(! nk407 Teorie a didaktika sebeobrany ) && ! NOW ( nk407 Teorie a didaktika sebeobrany )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnit základy průpravných cvičení v sebeobraně.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu student dokáže popsat a demonstrovat vybraná průpravná cvičení pro sebeobranu. Po skončení kurzu by student měl:
- rozumět a vysvětlit pojmu drilová cvičení a jejich význam
- rozumět a vysvětlit principy vytváření průpravných cvičení v sebeobraně
- předvést 8 průpravných cvičení v sebeobraně
Osnova
 • - seznámení s principy průpravných cvičení v sebeobraně
 • - ukázka průpravných cvičení na jednotlivé technické prostředky (údery, kopy, hody, škrcení, páčení)
 • - principy kondiční přípravy v sebeobraně
 • - teoretické a praktické znalosti metodiky cvičení s aplikací na cvičební nebo tréninkovou jednotku
Literatura
 • EUROFIT : telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku (Souběž.) : EUROFIT : physique and motor fitness of the slovak school youth. info
 • Richtig Trainieren im Fitness-Studio (Orig.) : Posilování ve fitness. info
 • POWERS, Scott K. a Edward T. HOWLEY. Exercise physiology : theory and applications to fitness and performance. 6th ed. Boston: McGraw-Hill, 2007. 1 v. ISBN 9780073028637. info
 • HEYWARD, Vivian H. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 5th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. xiii, 425. ISBN 0736057323. info
 • CORBIN, Charles B. a Ruth LINDSEY. Fitness for life. 5th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2005. vii327 s. ISBN 0736046623. info
 • STACKEOVÁ, Daniela. Fitness : metodika cvičení ve fitness centrech. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 82 s. ISBN 8024608405. info
 • POLÁŠKOVÁ, Kateřina. Aqua-fitness jako součást prevence proti osteoporóze. 2003. 56 l., [9]. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona, Břetislav ZATLOUKAL, Jan NOVOTNÝ, Otto VLACH a Jiří POLÁCH. Field testing of physical fitness in young patients with idiopathic scoliosis. Sports Medicine Training and Rehabilitations, Mexico: OPA, 1997, roč. 7, 3-4, s. 193-206. ISSN 1057-8315. info
 • HINSON, Curt. Fitness for children. Champaign: Human Kinetics, 1995. ix, 158. ISBN 0873224728. info
 • RYBAKOVA, Zuzana, Petr BRHEL a Pavel HOMOLKA. Physical fitness in foundry workers (In English). Scripta Medica, Brno: LF MU, 1995, roč. 68, 1-2, s. 43-50. ISSN 1211-3595. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL, Ilona DOHNALOVÁ a Jiří ŠTARHA. Cardiorespiratory fitness in children with type I diabetes mellitus. Čes.-slov. Pediat., Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1990, roč. 45, č. 8, s. 463-467. ISSN 0069-2328. info
 • PRENTICE, William E. a Charles A. BUCHER. Fitness for College and Life. 2. ed. St. Louis: Times Mirror/Mosby College, 1988. 346 s. ISBN 0-8016-0572-5. info
Výukové metody
výklad, cvičení, drilování; úkoly pro samostudium: studium doporučené literatury, samostatné procvičování; kontrola úkolů: zadání otázek a úkolů ve výuce, závěrečné zkoušení.
Metody hodnocení
- seminární práce
- praktická ukázka průpravných cvičení v sebeobraně
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bk2073