bk2095 Džúdó II

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/13/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Martin Bugala, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (cvičící)
Alena Marečková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Oddělení úpolů - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení úpolů - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk2095/01: Pá 21. 2. 14:40–17:10 117 - hala úpolových sportů, Pá 20. 3. 13:00–15:30 117 - hala úpolových sportů, Pá 27. 3. 13:50–16:20 117 - hala úpolových sportů, Pá 3. 4. 13:00–14:40 117 - hala úpolových sportů, Pá 17. 4. 18:00–19:40 117 - hala úpolových sportů, M. Bugala
Předpoklady
(! bk411 Úpolové sporty ) && ! NOW ( bk411 Úpolové sporty ) && (! bp1096 Karate II ) && ! NOW ( bp1096 Karate II )
Student:
- dokáže předvést základní technické prostředky podle osnov předmětu,
- chápe a aplikuje základní technické a taktické principy úpolového sportu,
- rozlišuje mezi jednotlivými úpolovými sporty a dokáže charakterizovat a popsat úpolový sport podle osnov předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit znalosti a aplikovat je ve sportovním zápase.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu student:
- dokáže samostatně vybrat základní technické prostředky podle zadaných požadavků,
- vybere, popíše a aplikuje specifické prostředky pro rozvoj kondičních schopností,
- vybere, popíše a aplikuje specifické prostředky pro rozvoj koordinačních/hybridních schopností,
- je schopen aplikovat technické prostředky ve cvičném zápasu.
Osnova
 • Technické prostředky, aplikace motorického učení
 • Průpravná cvičení, využití specifického náčiní a nářadí
 • Kondiční schopnosti. Speciální prostředky a metody rozvoje kondičních schopností
 • Koordinační schopnosti. Speciální prostředky a metody rozvoje koordinačních schopností
 • Taktika cvičného zápasu
Literatura
 • HOARE, Syd. A history of judo. 1st pub. London: Yamagi Books, 2009. 206 s. ISBN 9780956049803. info
 • LAW, Mark. Falling hard : a journey into the world of judo. Boston: Trumpeter, 2009. xii, 276. ISBN 9781590307151. info
 • SCHÄFER, Andreas. Judo. Translated by Lenka Česenková. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2007. 128 s. ISBN 9788072323272. info
 • KASHIWAZAKI, Katsuhiko a Hidetoshi NAKANISHI. Attacking judo : a guide to combinations and counters. London: Ippon Books, 1995. 136 s. ISBN 0951845594. info
 • ROUGÉ, Jean-Luc. Harai-Goshi : judo masterclass series. London: Ippon Books, 1991. 96 s. ISBN 1852235977. info
 • LORENZ, Vladimír a Karel ZRŮBEK. Judo : technika chvatů v postoji. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1991. 113 s. ISBN 8070330759. info
 • BŘEZINA, Josef. Programy činnosti zájmových tělovýchovných útvarů základních a středních škol : judo : Judo (Variant.). [1. vyd.]. Praha: Český svaz tělěsné výchovy. Metodické oddělení ve spolupráci s výborem svazu juda, 1990. 116 s. : i. info
 • SRDÍNKO, René a Michal VACHUN. Judo : technika vybraných chvatů a tréning. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1984. 233 s. : f. info
Výukové metody
výklad, cvičení, drilování.
Metody hodnocení
seminární práce na zadané téma, didaktický výstup; úkoly pro samostudium: individuální procvičování zadaných technik; kontrola úkolů: průběžné hodnocení.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/dzudo-2/
Studenti se účastní cvičení s vlastní výstrojí a ochrannými prostředky zahrnujícími keikogi (tzv. kimono) pro džudo.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bk2095