bk2111 Athletes regeneration

Faculty of Sports Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
7/7. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (lecturer), Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (deputy)
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Timetable
Fri 6. 3. 11:45–13:25 velká zasedací místnost děkanát, 227, Fri 20. 3. 12:35–14:15 A11/235, Fri 3. 4. 15:55–18:25 A15/207
 • Timetable of Seminar Groups:
bk2111/01: Fri 27. 3. 10:05–12:35 A11/236, Fri 3. 4. 11:45–13:25 225 - seminární místnost, Fri 24. 4. 17:10–18:50 A11/206, M. Kumstát
Prerequisites
(! bp310 Athletes regeneration ) && ! NOW ( bp310 Athletes regeneration )
A basic knowledge of physiology
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Main objectives can be summarized as follows: the basic knowledge about regeneration; to delineate the major differences between passive and active regeneration; to understand the physiologic process of organism in the course regeneration; to understand the chronological process of regeneration; to understand the chanching regeneration of the type in the sports motion to make the regeneration plane for athletic discipline
Learning outcomes
After completing the course the student is able to:
1. to explain the difference between active and passive recovery
2. to analyse the athlete training loads
3. to design a suitable type of regeneration for the expected type of fatigue
Syllabus
 • Regeneration - fundamental concepts
 • Stress reaction
 • Regenerative form
 • Regenerative pedagogical means
 • Regenerative psychological means
 • Regenerative biological means
 • Regenerative pharmacological means
 • Physiological and pathological fatigue
 • Physiological aspect of the motion Seminars: Introduction to athlete´s regeneration
 • Sport disciplines according to type of fatigue
 • Physiological aspects of loading in specific sports disciplines
 • The role of internal organs during regeneration
 • Body damage in individual sports disciplines
 • Limiting factors of human performance
 • Athlete´s regeneration for sports
 • The use of specific regeneration techniques in individual sports disciplines(age, intensity and volume of training load, level of training, etc.)
Literature
  not specified
 • MÁČEK, Miloš and Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011. xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ and Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín (Physiology of Sports Diciplines). Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. ISSN 0195-9131. URL info
 • STACKEOVÁ, Daniela. Relaxační techniky ve sportu : [autogenní trénink, dechová cvičení, svalová relaxace]. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 133 s. ISBN 9788024736464. info
 • BARTŮŇKOVÁ, Staša. Fyziologie člověka a tělesných cvičení : učební texty pro studenty fyzioterapie a studia tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2010. 285 s. ISBN 9788024618173. info
 • HOŠKOVÁ, Blanka, Simona MAJOROVÁ and Pavlína NOVÁKOVÁ. Masáž a regenerace ve sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 112 s. ISBN 9788024617671. info
 • JANČÍK, Jiří, Eva ZÁVODNÁ and Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologie tělesné zátěže. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • KRAPKOVÁ, Hana. Cesta za zdravím - regenerace lidského organismu pohybem. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1995. 70 s. ISBN 8070674660. info
 • VAŘEKA, Ivan. Základy fyzikální terapie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1995. 83 s. ISBN 8070674911. info
 • JIRKA, Zdeněk. Regenerace a sport. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1990. 253 s. ISBN 807033052X. info
Teaching methods
lectures and seminars
Assessment methods
Attending of subject is obligatory. During term student pass: - project presentation - 1 written test The whole subject is finished by oral examination.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2020/bk2111