bk2232 Základy zdravé výživy II

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
7/7/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 14. 2. 18:00–19:40 A11/235, Pá 6. 3. 14:15–16:45 A11/305, Pá 13. 3. 8:00–9:40 A11/235
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bk2232/01: Pá 20. 3. 10:05–11:45 A15/207, Pá 3. 4. 12:35–14:15 A11/235, Pá 17. 4. 10:30–13:00 A11/311, I. Hrnčiříková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta s informacemi z oblasti legislativy potravin, bezpečnosti potravin a specifických složek potravin a jejich účinků na zdraví člověka. Dále se studenti seznámí s přístupy prevence nemocí pomocí výživy a také s dietními režimy doporučenými pro danou chorobu.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude:
- znát legislativní rámec oblasti výživy
- aplikovat preventivní opatření ve výživě
Osnova
 • 1. Legislativa potravin
 • 2. Bezpečnost potravin
 • 3. Kontrola potravin v ČR a EU
 • 4. Biologicky aktivní látky
 • 5. Antioxidanty ve výživě
 • 6. Speciální výživa
 • 7. Výživa v prevenci chorob
Literatura
 • SPINOZA, Benedictus de. On the correction of the understanding (Přít.) : Spinoza's Ethics ; and, On the correction of the understanding. info
 • BENDER, David A. A dictionary of food and nutrition. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. 596 p. ISBN 9780199234875. info
 • GROPPER, Sareen Annora Stepnick, Jack L. SMITH a James L. GROFF. Advanced nutrition and human metabolism. 5th ed. Balmont, Calif.: Wadsworth Cengage Learning, 2009. xvii, 600. ISBN 9780495116615. info
 • European nutrition and health report 2009. Edited by Ibrahim Elmadfa. Basel: Karger, 2009. xiv, 412. ISBN 9783805592970. info
 • Life cycle nutrition : an evidence-based approach. Edited by Sari Edelstein - Judith Sharlin. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2009. xxv, 532. ISBN 9780763738105. info
 • STIPANUK, Martha H. Biochemical, physiological & molecular aspects of human nutrition. 2nd ed. Philadelphia: Saunders, 2006. xx, 1212. ISBN 9781416002093. info
 • Handbook of nutrition and imunity. Edited by M. Eric Gershwin - Penelope Nestel - Carl L. Keen. 1st ed. Totowa: Humana Press, 2004. xi, 365. ISBN 1592597904. info
 • Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases : report of a joint WHO/FAO expert consultation. 1st ed. Geneva: World Health Organization, 2003. x, 149. ISBN 924120916X. info
 • EVERS, Connie Liakos. How to teach nutrition to kids. Portland: Carrot Press, 2003. 247 s. ISBN 0964797011. info
 • WHITNEY, Eleanor Noss a Frances Sienkiewicz SIZER. Nutrition : concepts and controversies. 9th ed. Belmont: Wadsworth, 2003. xvi, 578 s. ISBN 0-534-57797-0. info
 • BAUER, Kathleen D. a Carol A. SOKOLIK. Basic nutrition counseling skill development : a guideline for lifestyle management. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning, 2002. xvii, 298. ISBN 0534589774. info
 • Guidelines for comprehensive programs to promote healthy eating and physical activity : nutrition and physical activity work group. Edited by Susanne Gregory. Champaign: Human Kinetics, 2002. xviii, 37. ISBN 0736044647. info
 • CHEUNG, Lilian W. Y., Steven L. GORTMAKER a Hank DART. Eat well & keep moving : an interdisciplinary curriculum for teaching upper elementary school nutrition and physical activity. Champaign: Human Kinetics, 2001. xxi, 481. ISBN 0736030964. info
 • Antioxidants in nutrition, health, and disease. Edited by J.M.C Gutteridge - B. Halliwell. [1st ed.]. Oxford: Oxford University Press, 1994. vi, 143 s. ISBN 0-19-854902-4. info
Výukové metody
- přednáška (první a poslední přednáška je povinná)
- semináře (účast povinná – 80%)
Metody hodnocení
- ústní zkouška s připouštěcím testem (test je nutné napsat na min. 80 %)
- semináře jsou povinné (absenci je nutné konzultovat s vyučujcím předem; aktivita na seminářích)
- 1 dílčí test v průběhu semestru (průměr na min. 75%)
- 2 projekty – kazuisitky
- 2 recenze – 1 webová stránka o výživě a 1 kniha tematická
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bk2232