bk4720 Právo pro bezpečnostní složky

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
13/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák (přednášející)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 21. 2. 15:55–18:25 A15/207, Pá 6. 3. 13:25–15:55 A15/207, Pá 20. 3. 10:30–12:10 225 - seminární místnost, Pá 27. 3. 13:00–15:30 203 - seminární místnost, Pá 17. 4. 8:00–9:40 velká zasedací místnost děkanát, 227
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje znalosti z oblasti legislativy. Jednotlivé oblasti práva vysvětluje pro potřeby bezpečnostních složek.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit základní právní pojmy
- interpretovat jednotlivé právní normy
- aplikovat znalosti v oblasti bezpečnostních složek
Osnova
 • Základy teorie práva:
 • 1. vznik práva, prameny práva, právní systémy, normativní právní akty, kritérium právní síly, struktura a působnost právních norem, zákonodárný proces, platnost a účinnost právní normy
 • Základy ústavního práva:
 • 2. ústavní právo, charakter a obsah Ústavy ČR, ústavní pořádek, konstituování zákonodárné, výkonné a soudní moci v Ústavě ČR; zakotvení základních lidských práv v zákoně č. 2 /1993 Sb.
 • Základy správního práva a veřejné správy i její organizace:
 • 3. organizace veřejné správy, charakteristika ústředních orgánů státní správy, územní samospráva.; orgány a působnost samosprávy; pojem a podstata správního řízení, zák1adní zásady, subjekty správního řízení, správní rozhodnutí, náležitosti přezkoumání správních rozhodnutí; mezinárodní organizace a právo Evropského společenství
 • 4. základy trestního práva; trestní právo hmotné a procesní
 • 5. postavení bezpečnostních složek v právním systému
Literatura
 • SPIRIT, Michal. Soukromé právo : (vybrané otázky). Vyd. 2. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2008. 180 s. ISBN 9788024513270. info
 • BEJČEK, Josef. Soukromé právo v pohybu. Edited by Karel Eliáš. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 181 s. ISBN 8086898318. info
 • NIKODÉMOVÁ, Miloslava. Veřejné a soukromé právo systému práva České republiky. Brno, 1996. 52 listů. info
 • SCHELLE, Karel. Základy práva 1. Veřejné právo. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 444 s. Právo. ISBN 80-210-1037-1. info
 • SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy práva 1. Veřejné právo / členka autor. kolektivu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 444 s. ISBN 80-210-1037-1. info
 • SCHELLE, Karel. Základy práva. 2, Soukromé právo. 2. vyd., opravené a doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 314 s. ISBN 80-210-1036-3. info
 • SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy práva 2. Soukromé právo / členka autor. kolektivu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 314 s. ISBN 80-210-1036-3. info
Výukové metody
přednáška.
Metody hodnocení
ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bk4720