bp2049 Horolezectví II

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
kurz 5D. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Jurečka (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Jurečka
Oddělení sportů v přírodě - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení sportů v přírodě - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
(! bk415 Horolezectví ) && ! NOW ( bk415 Horolezectví )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit teoretické znalosti, zdokonalit a rozšířit praktické dovednosti, získané absolvováním předmětu bp/bk 2048, které jsou nezbytné pro bezpečný pohyb ve skalním lezeckém terénu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- používat horolezeckou terminologii
- bezchybně pracovat s jistícím materiálem a používat správnou techniku jištění
- aplikovat do praxe teoretické zásady lezeckého pohybu
- pohybovat se bezpečně ve skalním lezeckém terénu
Osnova
 • Bezpečnost, základní terminologie, lezecké styly, výzbroj pro skalní lezení
 • Práce s lanem, základní uzly, jistící pomůcky
 • Jištění a postup lezce ve skalním terénu
 • Pohyb lanového družstva, bezpečný sestup
Literatura
 • FRANK, Tomáš a Tomáš KUBLÁK. Horolezecká abeceda. Vyd. 1. Praha: Epocha, 2007. 663 s. ISBN 9788087027356. info
 • SCHUBERT, Pit. Lezení na zajištěných cestách : výzbroj, technika, bezpečnost. Translated by Tomáš Tlustý. 1. vyd. Praha: Freytag & Berndt, 2004. 63 s. ISBN 807316163X. info
 • WINTER, Stefan. Sportovní lezení. České Budějovice: Kopp, 2004. 127 s. info
 • CREASEY, Malcolm. Horolezectví. 1. vyd. Čestlice: Rebo Productions, 2000. 256 s. ISBN 8072341480. info
 • CREASEY, Malkolm. Horolezectví. Čestlice: Rebo Production, 2000. 256 s. ISBN 8072341480. info
 • PROCHÁZKA, Vladimír. Základy horolezectví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1975. 212 s., 48. info
Výukové metody
kurz – 5 dnů.
Metody hodnocení
zápočet – aktivní účast při praktické i teoretické výuce, prokázání dostatečné úrovně teoretických znalostí i praktických dovedností.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/85524
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bp2049