bp2270 Gymnastics preparation

Faculty of Sports Studies
spring 2021
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
Department of Gymnastics and Combatives - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Division of Gymnastics - Department of Gymnastics and Combatives - Faculty of Sports Studies
Timetable of Seminar Groups
bp2270/01: Mon 9:00–9:50 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný
bp2270/02: Thu 9:00–9:50 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný
Prerequisites (in Czech)
bp2006 Terminology && bp2007 Basic gymnastic
Student umí charakterizovat a předvést základní gymnastické dovednosti, zná terminologii tělesných cvičení, základy funkční anatomie, fyziologie a teorie sportovního tréninku.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to acquaint students with the theoretical and practical knowledge of motoric and physical training connecting the fitness and technical aspects of the movement. In particular, students will learn the principles of reactivability development, strengthening training, development of force dexterity, reflection and rehearsal preparation, development of articular mobility. Understanding the interconnection of individual training systems and knowledge of methodical and didactic procedures at To teach students to apply the principles to exercises with tools and tools (stick, skipping, overball, teraband, gymball, benches, ramps, Swedish chests).
Learning outcomes
At the end of the course students should be able: theoretical and practical knowledge fitness treining; development of reactivity; strengthening training; power development skills; reflective and landing training; development of joint mobility;knowledge of teaching methodology and procedures for the exercise apparatus and on side tools.
Syllabus
 • Strengthening preparation
 • Rotary preparation
 • Reflection grounding
 • Landing preparation
 • By stimulating grounding
 • Development of joint mobility
 • Development of reactivity
 • Using sticks and skipping
 • Use overballs and gymballu
 • Use terabandu and Swedish cases
 • Use benches and racks
Literature
  recommended literature
 • JARKOVSKÁ, Helena. 264 cvičení na velkém míči : [zásobník posilovacích a protahovacích cviků pro každého]. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 207 s. ISBN 9788024738208. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 114 s. ISBN 9788024617336. info
 • PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2008. 192 s. ISBN 9788024726434. info
 • Cvičení na velkém míči. Edited by Helena Jarkovská. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 183 s. ISBN 9788024717517. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Kondiční trénink : 207 cvičení s medicinbaly, expandery a aerobary. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 193 s. ISBN 9788024721972. info
 • ZÍTKO, Miroslav and Jan CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. Illustrated by Miroslav Libra. 2., rozš. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2006. 52 s. ISBN 8086586170. info
 • PERIČ, Tomáš. Výběr sportovních talentů. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 100 s. ISBN 8024718278. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 187 s. ISBN 8024710064. info
 • PERIČ, Tomáš. Hry ve sportovní přípravě dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 98 s. ISBN 8024709082. info
 • TŮMA, Zdeněk, Miroslav ZÍTKO and Miroslav LIBRA. Kapitoly o gymnastice. Vyd. 1. Praha: Česká obec sokolská, 2004. 68 s. ISBN 8086402134. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika pro zdravotní a kondiční účely. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 126 s. ISBN 80-85866-54-4. info
 • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou :metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. Vyd. 2. Olomouc: Hanex, 1993. 29 l. ISBN 80-900925-5-1. info
  not specified
 • HAMBRECHT, Katja and Irene GERSTNER-MÜHLECK. Bodytrainer : overball : cvičíme s malým míčem. Translated by Jan Rajmon. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2003. 131 s. ISBN 8023738135. info
Teaching methods
theoretical training, practical exercises.
Assessment methods
akrobacie: stoj na rukou, kotoul, kotoul vzad, kotoul roznožmo, přemet stranou.
přeskok: skrčka, roznožka,
kruhy v hupu: houpání s obraty, shyb, svis vznesmo, svis střemhlav, seskok zákmihem u předhupu,
šplh na laně: s přírazem, bez přírazu, 8s.
hrazda: výmyk.
flexibilita: široký sed roznožný, skrčit předpažmo, rovný předklon, lokty se dotýkají podložky, 5s.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
Teacher's information
http://www.fsps.muni.cz/impact/gymnasticka-priprava/
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2021/bp2270