SOC588 Sociální život věcí

Fakulta sociálních studií
podzim 2013
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Drdová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 AVC
Předpoklady
schopnosť čítať odbornú literatúru v angličtine – absolvovanie kurzu si vyžaduje zvládnutie približne 25 strán (jedna štúdia, alebo kapitola z monografie) odborného textu v angličtine za týždeň.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/22, pouze zareg.: 0/22
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu by študujúci mali: - rozumieť a byť schopný vysvetliť ako sú sociálne vytvárané kategórie vecí a osôb, materiálneho a nemateriálneho, subjektov a objektov a aké sú medzi nimi vzťahy - vedieť interpretovať "sociálny život" vecí v rôznych kultúrnych kontextoch - získať orientáciu v teoretických prístupoch k veciam, materialite a ich vzťahu k sociálnemu životu - naučiť sa používať informácie z kurzu pri príprave výskumných projektov na rôzne témy
Osnova
 • Úvod do kurzu, vysvetlenie syllabu, priebehu kurzu a hodnotenia
 • Veci a ich sociálny život - Uvedenie do témy (veci a ich sociálny život, teórie vecí, etnografia a materiálna kultúra)
 • Vytváranie vecí – produkcia a technológia, industriálna produkcia, marxizmus a fetišizmus komodít
 • Obeh vecí – trh, peniaze a ich (ne)materialita
 • spotreba a používanie vecí – nakupovanie, globálna masová spotreba, komodifikácia a autenticita
 • Veci označujúce – materialita v znakoch, semiotika, štrukturalizmus
 • Veci a osoby 1 - konajúce veci –veci a schopnosť konať, veci a agency
 • veci a osoby 2 – veci vytvárajúce subjekt, spredmetnenie (objectification)
 • Hranice vecí a osôb - veci ohraničujúce – telo ako objekt, materialita a hranice tela, odev
 • Veci posvätné, veci svetské a veci znesväcujúce – náboženské predmety, predmety a ich rola v náboženstve, vzťah materiality a spirituality
 • workshop s predmetmi
 • prezentácie študentských prác a projektov *toto je len predbežná verzia sylabu. Konečná verzia bude zverejnená v ISe na začiatku semestra.
Literatura
 • The social life of things :commodities in cultural perspective. Edited by Arjun Appadurai. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. xiv, 329 s. ISBN 0-521-35726-8. info
 • The material culture reader. Edited by Victor Buchli. New York: Berg, 2002. xi, 274. ISBN 1859735592. info
 • Thinking through things
Výukové metody
Prednášky, diskusie, teoretická príprava, čítanie a analýza textov, workshopy, študentské prezentácie, písanie esejí, zadaní a projektov.
Metody hodnocení
Vyžaduje sa 60%tná a vyššia úspešnosť v priebežnom aj záverečnom hodnotení. Priebežné hodnotenie: Aktivita na hodinách - 15 bodov - hodnotí sa zapájanie sa študentov do aktivít, znalosť literatúry a schopnosť diskutovať o nej. Prezentácia návrhu seminárnej práce 15 bodov - hodnotí sa spracovanie témy a ústna prezentácie projekt 100 predmetov súčasného sveta - 25 bodov Záverečné hodnotenie: Seminárna práca 45 bodov - hodnotí sa výber a použitie literatúry, spracovanie témy a formálne charakteristiky textu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2013/SOC588