CZVZUR101 The Summer School "Politics and Media"

Faculty of Social Studies
Autumn 2013
Extent and Intensity
1/1. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Ježková (assistant)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
Podmínkou pro zapsání je souhlas vyučujících. Pro jeho získání je nutné zaslání krátkého strukturovaného životopisu a motivačního dopisu (800-1200 znaků) na adresu letniskola@fss.muni.cz do 31. května 2013. Na základě poslaných materiálů budou studenti do 10. června informováni o výsledku řízení. Pro vybrané účastníky LŠ jsou všechny náklady na LŠ hrazeny.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 36 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
LŠ určena všem studentům magisterského a doktorského stupně MU, kteří se zajímají o problematiku médií a politiky. Je zaměřena nejen na teoretické a praktické rozšíření znalostí z oblasti politologie a mediálních studií, ale je otevřena i zájemcům o tuto oblast z jiných oborů. Během celého týdne bude pozornost věnována například vztahu médií a politiky, postupující mediatizaci politiky a vlivu médií na samotnou podobu politiky i předvolební kampaně, profesionalizaci politické komunikace, politickému žurnalismu a jeho proměnám či novým médiím a proměnám veřejné sféry.
Syllabus (in Czech)
  • Média a politika: vztah médií a politiky, média veřejné služby, závislost/ nezávislost médií, mediální systémy, volební studio.
  • Mediatizace politiky: celebritizace a infotainment, média a kampaně, česká média a česká politika, politická komunikace, krizová komunikace.
  • Kampaně a volby: efekty médií a politické komunikace, vývoj, metody výzkumů médií, public relations.
  • Nová média a politika: nová média a veřejná sféra, politická participace, proměny žurnalismu, lokální a hyperlokální žurnalistiky, politická mobilizace, aktivismus.
Teaching methods (in Czech)
přednášky, semináře, diskuze s odborníky, workshopy, projekce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught only once.
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: SOUHLAS

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2013/CZVZUR101