SPR116 Odborná praxe a supervize III, skupinová

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
1/1/12. Celkem 156 hodin praxe. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Monika Punová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 13:30–15:00 U32
Předpoklady
( SPR115 Praxe II ) && ! NOW ( SPR117 Praxe III )
Studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce, v 5. semestru vybírají a zapisují podle vlastního zaměření předmět SPP116, zaměřený na skupinovou sociální práci, nebo SPP117, zaměřený na komunitní práci. Studenti, kteří se specializují na předměty sociální politiky, v 5. semestru povinně zapisují předmět SPP 117, zaměřený na komunitní práci. Praxe probíhá v Brně, výjimky schvaluje katedra SPSP. Studenti začnou navštěvovat praxi tak, aby v době začátku semestru měli absolvováno min. 16 hodin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům podpůrné zázemí při výkonu jejich praxí. Studenti se seznamují s metodami sociální práce se skupinou a jejím využitím v praxi. Tak se očekává reflexe své zkušenosti z praxí, čímž je zachováno propojení teorie a praxe. V rámci předmětu se kromě nových poznatků o možnostech využití skupinových metod sociální práce, úloze (možnostech) sociálního pracovníka reflektují také o úskalích pomáhající profese a syndromu vyhoření. V rámci kurzu se očekává diskuse konkrétních případů a možných způsobech jejich řešení.
Osnova
 • Časové rozvrzení: 1. Úvod do předmětu. Volba místa praxe. Supervizní kontrakt skupiny. 2. Supervize, předchůdci supervize, druhy, omezení, význam. 3. Bálintovská skupina. 4. Skupina: typy skupin. Rozlisení skupinová sociální práce, skupinová terapie, sociální práce se skupinou. Zaměření skupin a jejich moznosti pro rozvoj klienta. Skupinová dynamika, Sociální pracovník v dynamice skupinové sociální práce. 5. Komunikační moznosti sociální pracovníka ve skupině, jeho role ve skupině. 6. Skupina a tým. 7. Supervize - prakticky. 8 -9. Techniky a metody skupinové sociální práce. 10. Dusevní hygiena, prevence syndromu vyhoření a jeho pojem. 11. Etická dilemata a praktické příklady. Diskuse nad problémy z praxí 12. Hodnocení kurzu a praxí. Diskuze a připomínky. Studující si volí praxi sami podle zaměření kurzu, tedy práci se skupinou, popř. konzultují s vyučující nejasnosti předem. Již před začátkem výuky je třeba mít absolvováno min. 16 hodin praxe.
Literatura
 • Principles of Social Psychology (Orig.) : Základy sociální psychologie [Hayes, 1998] : Základy sociální psychologie [Hayes, 2003]. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Vyd. 2., přepracované. Praha: Portál, 2002. 189 s. ISBN 80-7178-642-X. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 2001. 285 s. ISBN 8072620967. info
 • BENSON, Jarlath F. Working more creatively with groups. 2nd ed. London: Routledge, 2001. viii, 324. ISBN 0415230381. info
 • DOUGLAS, Tom. Basic groupwork. 2nd ed. London: Routledge, 2000. xvi, 146. ISBN 0415224802. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese : psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese [Kopřiva, 2000]. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 80-7178-429-X. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce :metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 131 s. ISBN 8071695513. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Povídej-naslouchám. 1. vyd. Praha: Návrat, 1993. 105 s. ISBN 80-85495-18-X. info
 • BÚTORA, Martin. Překročit svůj stín : Kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v pé. Praha: Avicenum, 1992. 234 s. : i. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře skupinové práce, přednášek a diskuse v kruhu. Studenti se připravují četbou zadané literatury, absolvováním praxe, písemnými reflexemi.
Metody hodnocení
Předmět je zakončem ústním zápočtem na základě 80% docházky a vypracování písemné reflexe.
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.