ZUR606 Project 3000

Faculty of Social Studies
Autumn 2017
Extent and Intensity
1/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Kurz navazuje na kurz ZUR588 Vybraná témata studia nových médií vyučovaný v JS a je určen pro studenty, kteří tento kurz již absolvovali.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je v PS2017 studenty naučit práci s daty a jejich zpracování pro účely vědecké publikace. Studenti se během semetru naučí základním pravidlům psaní akademického textu a prezentace dat, které sesbírali v JS.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Autumn 2016.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2017/ZUR606