ZUR105 Introduction to news reporting

Faculty of Social Studies
Autumn 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Daniela Vajbarová (seminar tutor)
Bc. Lucie Hillová (assistant)
Bc. Anna Nevídalová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable
Mon 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 180 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 97/180, only registered: 0/180
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Main objectives can be summarized as follows:
to understand and explain the basic rules for journalistic writing and genres (news and feature);
to understand rountines in the newsrooms;
to create news for different types of media;
to gain overview about Czech media landscape and its recent development;
to interpret the basic theories of journalism;
to work with information on media laws and ethical norms.
Syllabus
 • 1. Introduction to the course
 • I. Introduction to journalism
 • 2. Basic terms
 • 3. History of journalism
 • 4. Czech media landscape
 • 5. Typology of media
 • II. News and feature
 • 6.-7. News writing and genres
 • 8.-9. Feature writing and genres
 • 10. Newsroom practices
 • III. Media laws and ethical norms
 • 11.-12. Laws and norms
 • 13. Final exam
Literature
 • BURNS, Lynette Sheridan. Žurnalistika : [praktická příručka pro novináře]. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 186 s. ISBN 8071788716. info
 • BURTON, Graeme and Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 80-85947-67-6. info
 • OSVALDOVÁ, Barbora and Jan HALADA. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 256 s. ISBN 80-85983-76-1. info
 • MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 182 s. ISBN 80-7178-840-6. info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Jan Jirák - Marcel Kabát. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 447 s. ISBN 80-7178-200-9. info
 • PAPE, Susan and Sue FEATHERSTONE. Newspaper journalism : a practical introduction. 1st pub. London: Sage Publications, 2005. 222 s. ISBN 0761943293. info
 • RUSS-MOHL, Stephan. Žurnalistika : komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Translated by Hana Bakičová. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 8024701588. info
Teaching methods
lectures class discussion homeworks
Assessment methods
written assignment
final written test exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
General note: Do roku 2005/2006 byl tento předmět vyučován pod názvem Úvod do zpravodajství.
Information on course enrolment limitations: Přednostní právo zápisu mají studenti mediálních studií a žurnalistiky, a to i v případě, že se přihlásí později než studenti jiných oborů.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2018/ZUR105