ZUR384 Researching on the Internet

Faculty of Social Studies
Spring 2019

The course is not taught in Spring 2019

Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 26 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • Představení struktury semináře, diskuse o náplni semináře a očekávání studentů od semináře.
 • Úvod k výzkumům realizovaných po internetu.
 • Specifika realizace výzkumů prostřednictvím internetu - pozitiva a negativa internetových výzkumů. Praktická část: Témata studentských výzkumných projektů, rozdělení do pracovních týmů.
 • On-line seminář: experiment, on-line focusgroup.
 • Specifika internetové populace - problematika výběru vzorku a reprezentativity, cíle online-výzkumů. Praktická část: Cíle studentských výzkumných projektů, výběr vzorku pro projekty
 • Přehled typů výzkumu, výhody a nevýhody, etická úskalí výzkumů on-line. Praktická část: Promyšlení použitých metod pro studentské projekty.
 • Výzkumné techniky on-line: pozorování. Praktická část: Promyšlení použitých metod pro studentské projekty.
 • Interview on-line, úskalí rozhovorů po internetu. Praktická část: Promyšlení nástrojů sběru dat pro studentské projekty.
 • Focus groups on-line, experiment. Praktická část: Promyšlení nástrojů sběru dat pro studentské projekty.
 • Technické aspekty realizace on-line výzkumů. Praktická část: Diskuse technické realizace studentských projektů.
 • Jazyk a jeho analýza, analýza textu.
 • Kvantitativní metody.
 • Survey. Virtualita a data.
 • Prezentace výzkumů a jejich výsledků
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on course enrolment limitations: Předpokladem je absolvování předmětu metodologie sociálních věd
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2019/ZUR384