ZUR384 Výzkum na internetu - praxe a metody

Fakulta sociálních studií
jaro 2019

Předmět se v období jaro 2019 nevypisuje.

Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předpokladem je absolvování předmětu metodologie sociálních věd
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
 • Představení struktury semináře, diskuse o náplni semináře a očekávání studentů od semináře.
 • Úvod k výzkumům realizovaných po internetu.
 • Specifika realizace výzkumů prostřednictvím internetu - pozitiva a negativa internetových výzkumů. Praktická část: Témata studentských výzkumných projektů, rozdělení do pracovních týmů.
 • On-line seminář: experiment, on-line focusgroup.
 • Specifika internetové populace - problematika výběru vzorku a reprezentativity, cíle online-výzkumů. Praktická část: Cíle studentských výzkumných projektů, výběr vzorku pro projekty
 • Přehled typů výzkumu, výhody a nevýhody, etická úskalí výzkumů on-line. Praktická část: Promyšlení použitých metod pro studentské projekty.
 • Výzkumné techniky on-line: pozorování. Praktická část: Promyšlení použitých metod pro studentské projekty.
 • Interview on-line, úskalí rozhovorů po internetu. Praktická část: Promyšlení nástrojů sběru dat pro studentské projekty.
 • Focus groups on-line, experiment. Praktická část: Promyšlení nástrojů sběru dat pro studentské projekty.
 • Technické aspekty realizace on-line výzkumů. Praktická část: Diskuse technické realizace studentských projektů.
 • Jazyk a jeho analýza, analýza textu.
 • Kvantitativní metody.
 • Survey. Virtualita a data.
 • Prezentace výzkumů a jejich výsledků
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.