ZUR388 Specifika online komunikace

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marie Jaroň Bedrošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Šmahelová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 P22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu budou studenti rozumět tomu, čím a v závislosti na jakých specifikách jednotlivých online prostředí je online komunikace odlišná od komunikace v „offline“ světě.
Výstupy z učení
Studenti budou:
- znát komunikační teorie zabývající se počítačem zprostředkovanou komunikací
- rozumět termínům synchronní a asynchronní komunikace, absence neverbálních nápovědí, online disinhibice
- schopni posoudit, jak kontext, vnímání a osobnostní charakteristiky ovlivňují chování uživatelů internetu
- mít přehled o základních rizicích spojených s online komunikací
Osnova
  • 1. Úvodní hodina 2. Komunikační teorie 3. Specifika různých online prostředí 4. Anonymita, disinhbice, sebeotevření 5. Online lhaní a předstírání 6. Sebeprezentace na sociálních sítích 7. Komunikace v rámci online komunit 8. Hodnocení online informací 9. Riziková komunikace dětí a dospívajících 10. Šíření podvodných zpráv na internetu 11. Agresivní projevy na internetu 12. Cyberhate a diskriminace 13. Záverečná hodina
Literatura
  • UHLS, Yalda T., Lupita ESPINOZA, Patricia GREENFIELD, Kaveri SUBRAHMANYAM a David ŠMAHEL. Internet Use and Electronic Technology. In Encyclopedia of Adolescence. New York: Academic Press, 2011. s. 160-168. 1 edition. ISBN 0-12-373915-2. URL info
  • SUBRAHMANYAM, Kaveri a David ŠMAHEL. Digital Youth: The Role of Media in Development. New York: Springer, 2010. 248 s. Advancing Responsible Adolescent Development. ISBN 1-4419-6277-8. URL info
  • ŠMAHEL, David. Komunikace adolescentů v prostředí internetu. Československá psychologie. Praha, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 144-156. ISSN 0009-062X. info
Výukové metody
Přednášky, semináře a samostudium.
Metody hodnocení
Účast na seminářích, prezentace, seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/ZUR388