MEBn5900 Internship

Faculty of Social Studies
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Anežka Konvalinová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Anežka Konvalinová
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Supplier department: Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
! NOW ( MEB422 Internship )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course awards ECTS credits for internships arranged by the students themselves.
Learning outcomes
Through internships, students improve their capabilities to apply gained knowledge in practice and to adapt to new work environments, and gain a competitive advantage on the job market.
Syllabus
  • Depends on the agreement with the receiving institution.
Literature
  • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Iva Michňová. 7., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. 380 s. ISBN 9788024724232. info
  • ZIELKE, Christian. Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 125 s. ISBN 8024718154. info
  • BRUNO, Tiziana and Gregor ADAMCZYK. Řeč těla : jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 109 s. ISBN 8024713136. info
  • NÖLLKE, Matthias. Praktický management : jak úspěšně vést a řídit sebe, druhé lidi, firmy a jiné organizace. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 112 s. ISBN 8024709120. info
Teaching methods
Internship.
Assessment methods
Credits will be awarded after submission of the following documents:
A letter of confirmation from the intern's supervisor stating the content, the extent and the duration of the internship, sent from the supervisor's e-mail or via standard paper letter delivered by mail or personally by the student.
An evaluation of the internship by the intern him/herself. It shall elaborate on strengths and weaknesses of the internship as well as a brief overview of the skills and knowledge that the internship develops.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Předmět bude ukončen po předložení potvrzení o absolvování stáže garantovi předmětu (termín konání stáže, počet odpracovaných hodin, náplň práce).
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
General note: Předmět je určen pouze pro domácí praxe/odborné stáže, při zahraničních odborných stážích si studenti zapisují předmět s kódem FSS490.
Credit evaluation note: Počet kreditů bude určen vyučujícím.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Autumn 2022, Spring 2023.
  • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2022/MEBn5900