SANb2009 Antropologie migrace

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Soňa Enenkelová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 M117
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit povahu současné mobility v kontextu antropologických teorií
Výstupy z učení
Po absolvování budou studenti schopni používat antropologické teorie migrace, přemýšlet o migračních tématech v širším kontextu disciplíny a dizajnovat výzkum migrace.
Osnova
  • geneze antropologie migrace;
  • teorie v antropologii migrace;
  • transnacionalismus;
  • gender a migrace;
  • migrace a rodinný život;
  • migrace a náboženství.
Výukové metody
přednášky, seminární cvičení, prezentace
Metody hodnocení
ústní zkouška, skupinová prezentace, esej
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.