D5MEV21 Interpretation in International Law and EU Law

Faculty of Law
Autumn 2009
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (seminar tutor)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Department of International and European Law - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Aplikace práva EU: zásady přímého účinku a přednosti práva EU v členských státech. Podstata těchto zásad, jejich dosah a problémy s aplikací. Současné problémy v této oblasti specifické pro ČR a některé další členské státy.
Assessment methods (in Czech)
Sledovat praxi českých soudů (semináře pořádané na toto téma).
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2009, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2009/D5MEV21