LO202Zk Pracovní právo

Faculty of Law
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (lecturer)
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (lecturer)
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Modul je zaměřen na zkoumání aplikace pracovního práva v podniku; v jeho rámci budou rozebírány ty instituty pracovního práva, které jsou nezbytné pro řízení personálních procesů v podniku. Modul umožní účastníkům získat znalosti a dovednosti v následujících oblastech: • právní základy pracovního práva v kontextu práva EU
• rozbor metod a nástrojů tvorby a rozvoje personálního kolektivu
• vedení sociálního dialogu
• tvorba a využívání mzdového systému
• prevence a odpovědnost
Syllabus (in Czech)
 • • předmět úpravy pracovněprávních vztahů, závislá práce vs. podnikání, nelegální práce
 • • právní souvislosti obsazování volných pracovních míst (výběrové řízení)
 • • vznik pracovního poměru, sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
 • • změny pracovního poměru, vysílání na pracovní cesty
 • • vedoucí zaměstnanec, odpovědnost, práva a povinnosti, právní postavení
 • • práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích
 • • nástroje řízení pracovního procesu (individuální a hromadný závazný pokyn, vnitřní předpis, pracovní řád)
 • • sociální péče o zaměstnance, zaměstnanecké benefity
 • • odměňování, nárokové a nenárokové složky, motivační funkce
 • • rozvázání pracovního poměru, výpověď, odstupné
 • • řízení a rozvrhování pracovní doby
 • • předcházení škodám a povinnost nahradit škodu, specifika vedoucích zaměstnanců
 • • kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva, kolektivní právní spory a jejich řešení
Literature
  required literature
 • GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ and Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 828 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521. ISBN 978-80-210-8021-8. info
Teaching methods (in Czech)
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Assessment methods (in Czech)
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2017/LO202Zk