BZ304Zk Civil Law for Bachelors II

Faculty of Law
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (lecturer)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Marková (assistant)
Mgr. Štěpán Richter (assistant)
Guaranteed by
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Department of Civil Law - Faculty of Law
Contact Person: Alice Dvořáková
Supplier department: Department of Civil Law - Faculty of Law
Timetable
Thu 1. 10. 12:00–13:40 aula_Vinařská, 14:00–15:40 aula_Vinařská, Fri 30. 10. 12:00–13:40 133, 14:00–15:40 133, Fri 6. 11. 8:00–9:40 133, 10:00–11:40 133
Prerequisites (in Czech)
( BZ208K Civil Law for Bachelors || CBZ208K Civil Law for Bachelors ) && ! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 31 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of the course students should be able to: define basic juridical institutes of Privat/Civil Law; entitle the juridical relations of the special part of Civil Law; work with the information on the system of special part of Civil Law and its connection to whole system of Civil Law; understand the theoretical concept of the civil law relations regulated in the special part of Civil Law; master the practical applications of the special Civil Law relations; express own opinin about the development of the legal regulation special part of Civil law in the Czech Republic; in European context; make deduction based on acquired knowledge on particular situation.
Syllabus
  • Topic no.I. Rights in Rem, Ownership Topic no.II. Rights to Another Person s Things Topic no.III. Contract Law - introduction Topic no. IV. Contract Law - special part Topic no.V. Tort Law Topic no.VI. Sussesion generally and in Civil Law, Inheritance
Literature
    recommended literature
  • ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ and Petr DOBIÁŠ. Dědické právo : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního : praktická příručka. Vydání první. Praha: Leges, 2019. xiii, 882. ISBN 9788075023452. info
  • CHALUPA, Ivan, David REITERMAN and Martin MUZIKÁŘ. Dědické právo : základy soukromého práva. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2018. xiii, 166. ISBN 9788074006845. info
  • SPÁČIL, Jiří. Věcná práva : věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2018. xxix, 301. ISBN 9788074007118. info
  • RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ and Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - obecná část (Introduction to Private Law). Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2017. 88 pp. Řada učebních skript. ISBN 978-80-88248-00-2. info
Teaching methods
Lectures are concentrated into 3 sessions (blocks). The content of the lectures is continuation of the Private/Civil Law, General part., is focused on "special part" of Czech Civil law; those lectures are supplemented by the individual studies - by reading books, multimedial study texts, judicature, and other e-learning materials.
Assessment methods
Exam combined: written and oral part. During the written exam is allowed to use the legal texts (without commentary). The written part or the exam is in the form of alternating choice test (a,b,c,d),there is always least one answer always correct. It is necessary to get at least 9 points (of 20 possible). The oral part follows - discussion on related topics, if the students score is lower, during the preparation for oral part is not allowed to use the legal texts.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2020/BZ304Zk