DOPVPM05 Metodologie tvorby klauzurních prací

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
4 setkání po 4 hodinách. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalosti o povaze zkoušení formou klauzurních prací, cíli klauzurních prací a způsobu hodnocení klauzurních prací, včetně postupu v sestavování zadání klauzurních prací pro různé typy studia.
Výstupy z učení
Na závěr kursu bude student schopen: - definovat případy, kdy je vhodné využít pro zkoušení klauzurní práce; - sestavit klauzurní práci; - vyhodnotit klauzurní práci; - být schopen obhájit vyhodnocení práce.
Osnova
  • 1. Úvod 2. Vymezení klauzurních prací. 3. Vhodná struktura klauzurní práce na příkladu předmětů Mezinárodního práva soukromého a obchodního. 3. Sestavení klauzurní práce. 4. Vyhodnocení klauzurní práce. 5. Závěr.
Literatura
    doporučená literatura
  • JELÍNEK, Jiří. Praktikum z trestního práva : klauzurní práce s řešením. 5. aktualiz. a rozš. vyd. p. Praha: Leges, 2014. 256 s. ISBN 9788087576823. info
  • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Klauzurní práce navázané na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a další formy dovednostní výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 127 s. ISBN 978-80-210-6309-9. info
Výukové metody
skupinová diskuse
Metody hodnocení
Závěrečný projekt
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022.