CS

PrF:MP604Z Commercial Law III - sem. - Course Information

MP604Z Commercial Law III - seminar

Faculty of Law
Spring 2007
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (seminar tutor)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (seminar tutor)
JUDr. Petra Nováková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (seminar tutor)
JUDr. David Raus, Ph.D. (seminar tutor)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Department of Commercial Law - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Martina Crhová
Timetable of Seminar Groups
MP604Z/01: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Mon 8:00–9:30 259, P. Nováková
MP604Z/02: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Mon 9:35–11:05 259, P. Nováková
MP604Z/03: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Mon 11:10–12:40 259, J. Bejček
MP604Z/04: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Mon 13:30–15:00 259, J. Bejček
MP604Z/05: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Mon 15:05–16:35 259, J. Bejček
MP604Z/06: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Mon 16:40–18:10 259, J. Šilhán
MP604Z/07: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Mon 18:15–19:45 259, J. Šilhán
MP604Z/08: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Tue 8:00–9:30 259, J. Pokorná
MP604Z/09: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Tue 9:35–11:05 259, J. Pokorná
MP604Z/10: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Tue 11:10–12:40 259, E. Večerková
MP604Z/11: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Wed 8:00–9:30 259, P. Nováková
MP604Z/12: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Wed 9:35–11:05 259, P. Nováková
MP604Z/13: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Wed 11:10–12:40 259, J. Šilhán
MP604Z/14: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Wed 13:30–15:00 259, J. Šilhán
MP604Z/15: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Wed 15:05–16:35 259, J. Šilhán
MP604Z/16: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Wed 16:40–18:10 259, J. Kotásek, P. Nováková
MP604Z/17: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Wed 18:15–19:45 259, J. Kotásek, J. Šilhán
MP604Z/18: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Thu 13:30–15:00 259, K. Marek
MP604Z/19: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Thu 15:05–16:35 259, K. Marek
MP604Z/20: Mon 26. 2. to Fri 18. 5. Thu 16:40–18:10 259, K. Marek
MP604Z/21: No timetable has been entered into IS. J. Pokorná
Prerequisites (in Czech)
NOW ( MP604Zk Commercial Law III )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem v celém jeho rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (především obchodní společnosti a družstvo), výklad o obchodních závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů (právo směnečné a šekové, výklady o akciích, dluhopisech a dalších druzích cenných papírů, výklad o kapitálovém trhu). Výuka směřuje k nabytí vědomostí tvořících teoretický základ oboru, seminární výuka je zaměřena na aplikační praxi.
Syllabus (in Czech)
  • Výklad o jednotlivých smluvních typech v obchodním právu * Kupní smlouva * Smlouva o dílo * Leasing * Bankovní služby, fakturace, placení * Smlouva o prodeji podniku, * Smlouva o kontrolní činnosti, * Smlouva o tichém společenství * Licenční smlouva, ochranné známky, označení původu * Smlouvy obstaravatelské, * Smlouvy přepravní * Smlouvy skladovací, Výklad o cenných papírech * Pojem a druhy cenných papírů * Směnky * Ostatní cenné papíry * Trh s cennými papíry
Literature
  • Bejček, J. - Eliáš, K. - Raban, P.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2003, ISBN 80-7179-746-4
  • Kotásek, J. - Pokorná, J. - Raban, P.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, 4. vydání, Praha: C. H. Beck 2005
Assessment methods (in Czech)
Semináře s řešením praktických příkladů každý týden Zápočet podle podmínek stanovených jednotlivými učiteli
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2007/MP604Z