BDTO0222 Nursing Theory II

Faculty of Medicine
spring 2020
Extent and Intensity
1.3/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Supplier department: Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Prerequisites
BDTO0121 Nursing theory I
The subject Nursing I is one of the cornerstones of teaching, the content form the basis of the philosophy of nursing, value systém, Scope of investigation, teory models, the basic standard of the terminology, the basic conceptual nursing models and their application in the nursing process at the clinical practice, the basic principles of research in nursing; and ensuring evaluation of the quality of nursing care, History and present day in Nursing, celebrity in Nursing, character and professional roles nurses, Concepcion health and diseases.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject Nursing I is one of the cornerstones of teaching, the content form the basis of the philosophy of nursing. The aim of the course is to acquainted the students with sub-attributes the problems of nursing. At the end of this course, student will be able to: - know the historical and currently development of nursing; - know the concept of nursing in the Czech Republic and in the world; - use the basic terminology of nursing; - identify and characterize the different stages of nursing process, on the basis of the knowledge and they will be able to create a process in the nursing care of individual patients/clients and their particular needs; - charakterize the basic conceptual nursing models and their application in the nursing process at the clinical practice; - to know the development of education of nurses - know the basic principles of research in nursing; and ensuring evaluation of the quality of nursing care; - to orientate in the area of multicultural services.
Learning outcomes
Student will be able to: - identify and summarize the basic concepts of nursing - summarize the basic philosophy of nursing - describe the concept of nursing - identify and describe current trends in nursing - write a case study focused on theoretical models - identify specific aspects of care in multicultural/ transcultural nursing - implement the nursing process in patients with psychosocial needs, with sensory perception disorder and provide care for dying - identify and saturate spiritual needs - explain the standards in nursing - to identify the basic premises of research in nursing
Syllabus
 • Nursing process in the patient while providing psychosocial needs. Nursing process in a patient with a sensory perception disorder. Spiritual needs. Multicultural / Transcultural Nursing - Characteristics, History, Factors. Madeleine Leininger - Theory of Transcultural Care. Specifics of care for selected ethnic, national and religious groups living in the Czech Republic. Nursing process in dying, care of the deceased. Quality of nursing care. Nursing Standards. The nursing education in the Czech Republic. National and international Nursing organizations. Research in Nursing. Health Strategy 21.
Literature
  required literature
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 160 s. ISBN 9788024744131. info
 • Ošetřovatelství. Edited by Ilona Plevová. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. 223 stran. ISBN 9788024735580. info
 • BUŽGOVÁ, Radka, Eva JANÍKOVÁ, Darja JAROŠOVÁ, Alena MACHOVÁ, Ilona PLEVOVÁ, Lucie SIKOROVÁ, Regina SLOWIK, Martina TOMAGOVÁ and Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelství. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. 285 stran. ISBN 9788024735573. info
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 175 s. ISBN 9788024727134. info
  recommended literature
 • IVANOVÁ, Kateřina and Martin ZIELINA. Etika pro vědecko-výzkumné pracovníky. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 41 s. ISBN 9788087240342. info
 • BERNARDOVÁ, Dana and Kateřina IVANOVÁ. Komunikace ve vědě a výzkumu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 61 s. ISBN 9788087240359. info
 • KACHLÍK, Petr and Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 27 pp. ISBN 978-80-210-4996-3. info
 • ŠPIRUDOVÁ, Lenka. Multikulturní ošetřovatelství 2. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 802471213X. info
 • IVANOVÁ, Kateřina, Lenka ŠPIRUDOVÁ and Jana KUTNOHORSKÁ. Multikulturní ošetřovatelství 1. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 248 s. ISBN 8024712121. info
 • Zdraví 21 : výklad základních pojmů, úvod do evropské zdravotní stragegie : zdraví pro všechny v 21. století. Edited by Jan Holčík. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, 2004. 160 s. ISBN 8085047330. info
 • FARKAŠOVÁ, Dana. Ošetrovateľstvo - teória. Martin: Osveta, 2001. 134 s. ISBN 8080630860. info
  not specified
 • RYŠLINKOVÁ, Markéta. Česká sestra v arabském světě : multikulturní ošetřovatelství v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 123 s. ISBN 9788024728568. info
 • GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xii, 380. ISBN 8072269968. info
 • FARKAŠOVÁ, Dana. Výskum v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2002. 87 s. ISBN 8080631115. info
Teaching methods
lecture - work group discussion - homework
Assessment methods
The subject is closed to examination. The conditions: - active participation in the classroom; - ongoing performance of assigned tasks / tests - establishment knowledge and skills by classification procedure the final oral examination.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 20.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2020/BDTO0222