MIIN0332c Intensive Nursing Care in Internal Medicine II - practice

Faculty of Medicine
autumn 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Olga Suková (seminar tutor)
Mgr. Jiřina Večeřová (seminar tutor)
Silvie Doubravská (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Silvie Doubravská
Supplier department: Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Timetable
Wed 7. 10. 15:00–17:30 F01B1/313, Wed 14. 10. 15:00–17:30 F01B1/313, Wed 21. 10. 15:00–17:30 F01B1/313, Wed 4. 11. 15:00–17:30 F01B1/313, Wed 11. 11. 15:00–17:30 F01B1/313, Wed 18. 11. 15:00–17:30 F01B1/313, Wed 25. 11. 15:00–17:30 F01B1/313, Wed 2. 12. 15:00–17:30 F01B1/313, Wed 9. 12. 15:00–17:30 F01B1/313
Prerequisites
MIIN0231p Intens nur care at Inter med I && MIIN0231c Intens nur care at Inter med I && MIOS0222 Nurs. care in resuscit. - pr.
MIIN0231p & MIIN0231c & MIOS0222
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal is to acquire and impart knowledge in the field of specialized intensive nursing care, provided to patients with acute medical illness (gastroenterology, endocrinology, intoxication). In the course includes the care of patients treated with extracorporeal elimination methods.
Learning outcomes
The student will be able: to describe a dialysis machine; to explain the differences in technique of the dialysis methods; to prepare the dialysis machine for therapy; to explain nursing care of the patient on dialysis in intensive care unit, including complications.
Syllabus
 • Hemodialysis vascular accesses. Nursing care for organ donors. Nursing care of the patient with acute and chronic kidney injure. Nursing care of the patient after kidney transplantation. Nursing care of the patient with elimination methods(intermittent). Nursing care of the patient with elimination methods (continuous). Nursing care of the patient with peritoneal dialysis. Complications of renal replacement therapy. Nursing care of the patient with acute gastroenterology illness. Nursing care of the patient with acute endocrinologic illness. Nursing care of the patient with acute intoxication.
Literature
 • KALLENBACH, Judith Z. Review of hemodialysis for nurses and dialysis personnel. Ninth edition. St. Louis: Mosby, 2016. x, 419. ISBN 9780323299947. info
 • CHYTILOVÁ, Eva. Cévní přístupy pro hemodialýzu. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. 190 stran. ISBN 9788020436573. info
 • KIESLICHOVÁ, Eva. Dárci orgánů. Praha: Maxdorf, 2015. 334 stran. ISBN 9788073454517. info
 • ŠEVELA, Kamil, Pavel ŠEVČÍK, Martin DOLEČEK, M. HÁJEK, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Roman KRAUS, Petr KRIFTA, Darja KRUSOVÁ, K. MURIOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Pavel NOHEL, Igor SAS, Dagmar SEIDLOVÁ, Vladimír SOŠKA, Jan SVOJANOVSKÝ, Petr VĚZDA and Václav ZVONÍČEK. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně (Acute Poisoings and Drug Harms in Intensive Care Medicine). 2. doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. 328 pp. ISBN 978-80-247-3146-9. info
 • Continuous renal replacement therapy. Edited by John A. Kellum - R. Bellomo - Claudio Ronco. Oxford: Oxford University Press, 2010. xix, 265. ISBN 9780195392784. info
 • NOVÁK, Ivan and Martin MATĚJOVIČ. Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči. Edited by Vladimír Černý. Praha: Maxdorf, 2008. 147 s. ISBN 9788073451622. info
 • LACHMANOVÁ, Jana. Vše o hemodialýze pro sestry. 1. vydání. Praha: Galén, 2008. 130 s. ISBN 9788072625529. info
 • ZAMRAZIL, Václav and Terezie PELIKÁNOVÁ. Akutní stavy v endokrinologii a diabetologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 177 s. ISBN 9788072624782. info
 • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Vladimíra and Sylvie SULKOVÁ. Peritoneální dialýza. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2007. 334 s. ISBN 9788073450052. info
 • RYBKA, Jaroslav. Diabetologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 283 s. ISBN 8024716127. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ and Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • DÍTĚ, Petr. Akutní stavy v gastroenterologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. xvi, 314. ISBN 8072623052. info
 • LUKÁŠ, Karel. Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 288 s. ISBN 8024712830. info
 • ČERNÝ, Vladimír. Sepse v intenzivní péči. 2005th ed. Maxdorf s.r.o., 2005. 212 pp. ISBN 80-7345-054-2. info
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ and Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. 2. rozš. vyd. Praha: Galén, 2003. xxi, 422. ISBN 807262203X. info
 • SULKOVÁ, Sylvie. Hemodialýza. Praha: Maxdorf, 2000. 693 s. ISBN 8085912228. info
 • MAJOR, Marek and Lukáš SVOBODA. Náhrada funkce ledvin - hemodialýza, paritoneální dialýza, transplantace. Vyd. 1. Praha: Triton, 2000. 38 s. ISBN 8072541277. info
 • LACHMANOVÁ, Jana. Očišťovací metody krve. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 125 s. ISBN 8071697494. info
Teaching methods
lecture, seminar
Assessment methods
test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 30.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2020/MIIN0332c