VLVL7X61c Vnitřní lékařství - blok 1

Lékařská fakulta
podzim 2000
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Antonín Pokorný, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. František Salajka, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Výuka je zaměřena na zíslání teoretických i praktických znalostí z celé šíře pneumologické problematiky. Praktická výuka probíhá u lůžka nemocného a demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod, teoretická výuka formou seminářů v posluchárně kliniky. 1. den: bronchogenní karcinom 2. den: CHOPN, bronchiální astma 3. den: tuberkulóza 4. den: plicní záněty 5. den: intersticiální plicní procesy
Literatura
  • SALAJKA, František. Diagnostika a léčba chorob spojených s bronchiální obstrukcí. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 34 s. ISBN 80-210-1804-6. info
  • POKORNÝ, Antonín, Zdeněk MERTA a František SALAJKA. Tuberkulóza. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 54 s. ISBN 80-210-1851-8. info
  • VOTRUBOVÁ, Olga. Anatomie rostlin. Praha: Karolinum, 1997. 89 s. ISBN 8071840467. info
  • SALAJKA, František. Základní vyšetřovací metody v pneumologii. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1340-7. info
  • VORLÍČEK, Jiří. Klinická onkologie - II. díl - Speciální část. In Masarykova universita. Brno, 1995. ISBN 80-210-1257-9. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007.