DSDP078 Doctoral Thesis Preparation VII

Faculty of Medicine
Autumn 2011
Extent and Intensity
0/0. 25 credit(s) (from 5 credits increase by 5). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Contact Person: Yvona Janošíková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 97 fields of study the course is directly associated with, display
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Hodnocení zápočtem zadává školitel, příp. přednosta školícího prcoviště
The course is taught each semester.
Credit evaluation note: Přípravu DISERTAČNÍ PRÁCE hodnotí a určuje školitel po dohodě se studentem. Počet kreditů je minimálně 5, max. 25. Součet kreditů předmětu Příprava dis.práce za celé studium musí být minim. 120, max. 160.
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021, autumn 2021, spring 2022, autumn 2022, spring 2023, autumn 2023, spring 2024.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2011, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2011/DSDP078