BSFA0321c Farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (náhr. zkoušející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Přibyl Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Sabová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Po 19. 11. Po 13:30–14:45 A19/326
Předpoklady
BSBC011p Biochemie a hematologie - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student ovládat principy lékařské preskripce, práce s lékopisem a bude schopen provádět základní farmakologické výpočty. Student bude znát profily žádoucích a nežádoucích účinků základních léčiv vybraných lékových tříd dle osnovy předmětu.
Osnova
 • 1. cvičení: Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování léčivých přípravků. Základní legislativní normy pro používání léčivých přípravků. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Rozdělení referátů na 10. praktické cvičení.
 • 2. cvičení: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Informace o léčivech (SÚKL, Český lékopis, AISLP, Micromedex, EMA).
 • 3. cvičení: Výzkum a vývoj nových léčiv. Klinické hodnocení. Registrace, farmakovigilance a propagace léčiv.
 • 4. cvičení: Terapeutické monitorování plasmatických koncentrací léčiva. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů. Farmakokinetické kasuistiky, práce v programu MW Pharm.
 • 5. cvičení: Farmakologie vegetativního nervového systému I. Terminologie, neurotransmise ve VNS, adrenergní a cholinergní receptory, agonisté a antagonisté. Receptory parasympatiku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění.
 • 6. cvičení: Farmakologie vegetativního nervového systému II. Receptory sympatiku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění.
 • 7. cvičení: Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Antiastmatika.
 • 8. cvičení: Léčiva GIT – antacida, antiemetika, antidiaroika, laxativa, spasmolytika, prokinetika.
 • 9. cvičení: Pohlavní hormony a jejich deriváty, hormonální antikoncepce. Hormonální substituční terapie.
 • 10. cvičení: Zápočtový test z probrané látky Vitamíny B, C, A, D, E, K, doplňky stravy – referáty studentů. Zápočet.
Literatura
 • Martínková, Jiřina. Farmakologie. Pro studenty zdravotnických oborů, Grada Publishing, 2007. 380 s. ISBN 978-80-247-1356-4
 • František, Perlík. Základy farmakologie.Klinická a speciální farmakologie. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova v Praze (Karolinum), 2005. 190 s. ISBN 80-7262-374-5 (Galén), ISBN 80-246-1139-2 (Karolinum).
 • MACH, Ivan. Doplňky stravy na našem trhu. Vyd. 1. Praha: Svoboda Servis, 2006. 118 s. ISBN 8086320464. info
 • LÜLLMANN, Heinz. Barevný atlas farmakologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 382 s. ISBN 807169973X. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. 520 s. ISBN 8072541811. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 272 s. ISBN 8071841846. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. i-x. ISBN 8071841854. info
 • Výběr z učebnice pro střední zdravotnické školy, Neuwirth, Jiří. Klinická propedeutika. Praha : Avicenum, 1989- k zapůjčení na Farmakologickém ústavu.
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
Výukové metody
V praktických cvičeních jsou studenti formou prezentace učitelem farmakologie uvedeni do teoretické přípravy témat uvedených v rozvrhu, s následnou diskusí, včetně referátů připravených předem studenty. Součástí jsou rovněž videozáznamy demonstrující probíranou látku a výrobu jednotlivých lékových forem, z nichž některé budou umět sami připravit.
Metody hodnocení
Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Cvičení jsou povinná a zakončená jsou zápočtem. Studenti musí během studia prokázat aktivní znalost farmakologie. Závěrečná zkouška probíha formou "multivýběrového" písemného testu.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.


Tématické okruhy, ze kterých budou studenti odpovídat na otázky typu "multiple-choice":
Klasifikace léčiv.
Mechanismy účinků léčiv.
Nežádoucí účinky léčiv.
Obecné zásady terapie otrav.
Účelná farmakoterapie.
Lékařský předpis a jeho náležitosti.
Přehled lékových forem a aplikačních způsobů.
Český lékopis.
Ustanovení o omamných a psychotropních látkách.
Etická stránka pokusů na zvířatech.
Základy farmakokinetiky. Farmakokinetické procesy a parametry.
Lékové interakce.
Předklinické a klinické zkoušení nových léčiv.
Terapeutické monitorování plasmatických koncentrací léčiva.
Farmakologie nervových systémů sympatického a parasympatického. Celková a lokální anestetika.
Analgetika.
Psychofarmaka.
Látky vyvolávající závislost.
Farmakoterapie hypertenze.
Farmakoterapie anginy pectoris.
Farmakoterapie hyperlipoproteinémií.
Farmakoterapie srdečního selhání a srdečních arytmií.
Farmakologie alergických stavů.
Histamin a antihistaminika.
Antiastmatika.
Antibiotika a chemoterapeutika.
Farmakoterapie cukrovky. Insuliny. Perorální antidiabetika.
Farmakoterapie vředové choroby.
Antiemetika.
Glukokortikoidy.
Anabolika.
Farmakoterapie nádorového onemocnění.
Imunomodulace, imunosuprese.
Průnik cizorodých látek do potravinových řetězců - antibiotika, pesticidy, hnojiva apod.
Živiny jako léčiva (vlákniny, aminokyseliny, rybí tuk, mastné kyseliny, tuky).
Škodliviny v potravinách (taniny, glutamát, konservační přísady, barviva).
Vliv diety na účinnost léčiv, vliv léčiv na stav výživy.
Parenterální výživa.
Látky vyvolávající závislost včetně léčiv. Vlivy kouření, terapie, prevence.
Léčivé rostliny, pěstování. Získávání a zpracování rostlinných drog.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně 13.00 - 14.00 h, tel.: 54949 3070.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.