DSPAz01 Publikační aktivita

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 99 kr. (od 1 krok 1 kred). 1 bod publikační činnosti v oboru (dle tabulky)=3 kredity. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Na základě návrhu školitele zadává zápočet na studentem předem vložené kredity přednosta školícího pracoviště. U tohoto předmětu je odhad obtížný, proto lépe zadávat konkrétní výši kreditů se semestrálním zpožděním.
Mateřské obory/plány
předmět má 226 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Systematická publikační aktivita jako nedílná součást výzkumné činnosti a základní předpoklad pro získlání titulu Ph.D. Doporučené kritérium LF MU (od studií zahájených v r. 2011) minimálně jedné impaktované publikace jako první autor nebo spoluautor a u studentů, kteří jsou pouze spoluautory impaktované publikace, nutnost ještě minimálně jedné publikace jako první autor (zde není rozhodující, zda je tato publikace v českém nebo zahraničím periodiku). Oborové rady mohou stanovit kritéria přísněji. Toto kritérium doporučujeme zavést pro všechny studenty, kteří zahájí své studium v podzimním semestru 2011.
Výukové metody
konzultace o připravované publikaci se školitelem
Metody hodnocení
Zápočet dle bodové hodnoty(=kredit.systém na LF MU) resp.validity publikací
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/DSPAz01