BOGO0222p Geometric Optics II - lecture

Faculty of Medicine
Spring 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Miloš Jákl (lecturer), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (deputy)
Guaranteed by
Ing. Miloš Jákl
Department of Ophthalmology and Optometry - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: Anna Petruželková
Timetable
Mon 14:00–17:40 KOM 257
Prerequisites (in Czech)
BOGO0121c Geometric Optics I-p
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka geometrické (paprskové) optiky vychází v podstatě ze základních principů geometrie. Řeší zákonitosti šíření světelného paprsku optickým prostředím a rozhraními optických prostředí s odlišnými optickými vlastnostmi a geometrií plochy na jejich rozhraní. Rozsah předmětu je přizpůsoben potřebám bakalářského studia optometrie.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Fresnelovy rovnice pro odraz, kolmý odraz, totální odraz, Brewsterův úhel. 2. Telecentrický chod hlavních paprsků, paralaxa. 3. Zobrazení bodů prostoru v jedné rovině s tolerovanou neostrostí. 4. Zobrazení zrcadly. 5. Soustava sférických zrcadel. 6. Optické vady optických soustav, rozdělení, definice. 7. Podélná otvorová vada. 8. Způsoby korekce podélné otvorové vady. 9. Zkreslení, lom paprsků blízkého paprsku hlavnímu. 10. Sklenutí, astigmatismus. 11. Koma. 12. Abbéovy podmínky, aplanasie, isoplanasie. 13. Vady barevné, obecně, rozdělení. 14. Zkrácené zopakování látky. 15. Zápočet - písemný test.
Literature
  • Geometrická + přístrojová optika - Schwendtová V., Bruner R., Martin-Osveta, 1998
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2007/BOGO0222p