BOZP0622c Zvětšovací pomůcky II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Hana Došková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. (cvičící)
Garance
MUDr. Hana Došková, Ph.D.
Oční klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BOZP0622c/A: Po 16. 2. až Pá 27. 2. každý pracovní den 8:00–14:00 P01016, Po 2. 3. až Pá 13. 3. každý pracovní den 8:00–14:00 N16190, Po 16. 3. až Pá 27. 3. každý pracovní den 8:00–14:00 N02902
BOZP0622c/B: Po 16. 2. až Pá 27. 2. každý pracovní den 8:00–14:00 N02902, Po 2. 3. až Pá 13. 3. každý pracovní den 8:00–14:00 P01016, Po 16. 3. až Pá 27. 3. každý pracovní den 8:00–14:00 N16190
BOZP0622c/C: Po 16. 2. až Pá 27. 2. každý pracovní den 8:00–14:00 N16190, Po 2. 3. až Pá 13. 3. každý pracovní den 8:00–14:00 N02902, Po 16. 3. až Pá 27. 3. každý pracovní den 8:00–14:00 P01016
Předpoklady
BOZP0521c Zvětšovací pomůcky I-cvič. && BOZF0322 Základy fyzik.opt. měření II && BOBO0322c Brýlová optika II-cvič. && BOBO0322p Brýlová optika II-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Celá řada vrozených či získaných očních chorob vede ke značnému trvalému snížení zrakové ostrosti, které mnohdy není možno zlepšit ani konzervativní, ani chirurgickou léčbou. V těchto případech doporučují oční lékaři ve spolupráci s erudovanými odborníky z oboru optiky a optometrie zhotovení speciálních optických pomůcek. Náplní studia předmětu Zvětšovací pomůcky je seznámit studenty se základními typy těchto optických pomůcek, jejich indikacemi, ale i nežádoucími účinky. Studium je doplněno možností vyzkoušení a praktické aplikace některých vybraných typů zvětšovacích pomůcek.
Osnova
  • Úvod Klasifikace zrakově postižených Příčiny trvalého postižení vidění Hodnocení zrakové ostrosti Výběr a volba zvětšujících pomůcek Pomůcky pro zrakově postižené Nežádoucí účinky zvětšujících pomůcek Jednotlivé typy zvětšovacích pomůcek Lupy Bifokální zesilující skla Hyperkorekční brýle Dalekohledné lupové brýle Prizmatické dalekohledové lupové brýle Turmony-monokulární zvětšující pomůcky Prizmatické lupy a brýle pro osoby s normální zrakovou ostrostí Televizní lupy
Literatura
  • Kraus, H. a kol.: Kompendium očního lékařství. Grada
  • Rutrle, M.: Přístrojová technika - učební text pro oční optiky
  • HRACHOVINA, Václav a Hana DOŠKOVÁ. Zvětšovací pomůcky : učební texty pro studující optometrie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 21 s. ISBN 80-210-1854-2. info
Metody hodnocení
cvičení, kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.