MIKRI0222p Resuscitation and Intensive medicine II lecture

Faculty of Medicine
Spring 2015
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jitka Zemanová (lecturer)
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (seminar tutor)
Lenka Dobrovolná (assistant)
Martina Matoušková (assistant)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Department of Anaestesiology and Intensive Care Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Supplier department: Department of Anaestesiology and Intensive Care Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
MIKOS0121 Nurs. care at Resusc. and IM I && MIKRI0121p Resusc and Intens med I lec.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je spolu s předmětem Resuscitační a intenzivní medicína I koncipován jako teoretický celek.
Studující získají informace a teoretické znalosti potřebné k poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s reverzibilním selháním základních životních funkcí.
Budou teoreticky vybaveni pro realizaci monitoringu, speciálních diagnostických metod a adekvátní péče o pacienty s dočasnou náhradou základních vitálních funkcí respektive o pacienty tímto selháním ohroženými.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 10 celkem.
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2015/MIKRI0222p